Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Beslut om kameraövervakning under Sweden Rock Festival

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med fasta kameror och UAS/drönare vid Sweden Rock Festival i Norje under tiden 7 – 12 juni.

Kameraövervakning kommer att ske på festivalområdet, marknadsplatser, parkeringar, buss- och taxizoner, på gångstråken mellan campingar och festivalområde samt vägar till och från festivalområdet.

Beslutet gäller från den 7 juni 2022 klockan 12.00 till den 12 juni 2022 klockan 08.00.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.

Källa: Polisen

Bild: Sweden Rock Festival 2008. Foto: Äppelmos