Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Unga vuxna med psykisk ohälsa har ökad risk för hjärtproblem

En ny studie från American Heart Association har visat att unga vuxna med depression eller psykisk ohälsa har en ökad risk för hjärt-kärlproblem senare i livet. Studien, som publicerades i tidskriften Circulation, undersökte sambandet mellan psykisk hälsa och hälsa i det kardiovaskulära systemet hos mer än 10 000 deltagare.

Resultaten visade att unga vuxna med symptom på depression hade en 26% högre risk för hjärt-kärlproblem jämfört med de som inte rapporterade några symptom. De som rapporterade psykisk ohälsa hade en 13% högre risk för samma problem.

Forskare tror att depression och psykisk ohälsa kan påverka hälsan i det kardiovaskulära systemet på olika sätt, inklusive förändringar i blodcirkulationen och kronisk inflammation.

”Det är viktigt att uppmärksamma sambandet mellan depression och hjärt-kärlproblem, särskilt hos unga vuxna, eftersom tidig behandling kan bidra till att förebygga framtida hälsoproblem.”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri.

Forskarna i studien rekommenderar att unga vuxna som upplever symtom på depression eller dålig psykisk hälsa söker professionell hjälp för att både behandla deras mentala tillstånd och för att skydda sin hälsa i det kardiovaskulära systemet.

Källa: Psykiatrispecialisterna
Foto: Pixabay. CC0