Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny rapport: Sjukfrånvaro på grund av tumörer – bröstcancer vanligast

Tumörer är den fjärde vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro. Risken för långvarig sjukfrånvaro ökar med åldern och den vanligaste cancerformen är bröstcancer. Det visar aktuell statistik i en ny rapport från Afa Försäkring.

– För kvinnor är Malign tumör i bröstkörteln den klart vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro med tumördiagnos. För män är Maligna tumörer i matsmältningsorganen vanligast, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Bröstcancer ligger bakom den höga risken för kvinnor

Den högre risken för kvinnor beror på bröstcancer.

– Att kvinnor har högre risk än män för långvarig sjukfrånvaro med tumördiagnos förklaras till stor del av att bröstcancer nästan enbart drabbar kvinnor. Om den cancerformer skulle exkluderas ur beräkningarna skulle risken för kvinnor och män ligga på ungefär samma nivå, säger Andreas Ek.

Männens vanligaste cancerform, prostatacancer, inträffar ofta efter att man lämnat arbetslivet och får därför inte samma påverkan på männens långvariga sjukfrånvaro som bröstcancer får på kvinnornas.

Risk för långvarig sjukfrånvaro definieras i rapporten som antalet nya långa sjukfall per tusen sysselsatta.

Olika yrkesgrupper löper olika risk – och risken ökar med åldern

I rapporten framkommer stora skillnader mellan yrkesgrupper när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro med tumördiagnos. En förklaring till skillnaderna i statistiken här är ålderssammansättningen inom olika yrkesgrupper. Äldre löper nämligen högre risk än yngre.

– Risken för långvarig sjukfrånvaro med tumördiagnos ökar påtagligt med åldern och är som högst för åldersgruppen 56–64 år, säger Andreas Ek.

– Försäljare inom handel är ett exempel på en yrkesgrupp med många unga. Där är därför risken låg när det gäller långvarig sjukfrånvaro med tumördiagnos. Andra möjliga förklaringar till skillnaderna mellan yrkesgrupperna är huruvida man exponeras för cancerrisker och hur ens livsstil ser ut. Och sedan kan arbetsmiljön påverka i vilken utsträckning man behöver vara sjukskriven vid en cancerdiagnos.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Andreas Ek.

Källa: Afa Försäkring
Foto: Karl Forsberg, Johnér Bildbyrå.