Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Miljonlotteriets undersökning avslöjar – vad ger en rolig vardag

Miljonlotteriet, en av Sveriges största och äldsta lotterioperatörer, som är mitt uppe i sitt årslånga 60-årsfirande har sedan flera år haft målsättningen att sätta guldkant på människors vardag. Som en del av sitt jubileumsfirande har Miljonlotteriet precis genomfört en omfattande undersökning för att kartlägga vad svenskar egentligen tycker gör vardagen roligare.

Under sex decennier har Miljonlotteriet med hjälp av spännande lotter, spel och vinster gett svenska folket en roligare vardag. Tidigare i år lanserades en jubileumslott med Sveriges största skrapvinst, hela 60 miljoner. För att lära sig ännu mer om vad svenska folket anser gör en roligare vardag har man genomfört en undersökning på Norstats riksrepresentativa webbpanel där man också tittat på om svenskarnas roliga vardag påverkats något av den numera oroliga omvärlden.

Faktorerna som påverkar en rolig vardag

Över hälften av de tillfrågade rapporterar att de oftast, eller alltid, upplever en rolig vardag. Endast en av tio säger sig sällan, eller aldrig, upplever denna känsla. Det är tydligt att åldersskillnader spelar in i svaren, både de yngsta och äldsta åldersgrupperna upplever en högre grad av daglig glädje än de som befinner sig mitt i livet med familjebildning. Intressant nog visar undersökningen inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor.

Pengar kan ge en roligare vardag

I undersökningen framkom att höginkomsttagare tenderar att ha en roligare vardag än de med lägre inkomst. I kontrast visar undersökningen att svenskarna, även om de blir miljonärer, vill fortsätta leva som vanligt. Exempelvis är det endast en tredjedel som uttrycker en önskan om att sluta arbeta om de vinner 60 miljoner.

–Resultatet stämmer väl överens med de trender jag kan se i mitt jobb som vinstcoach, där jag dagligen har kontakt med högvinstvinnare hos Miljonlotteriet. De flesta vill sätta guldkant på sin vardag snarare än att genomföra drastiska förändringar av sina liv genom att exempelvis flytta eller byta jobb, säger Elisabeth som är vinstcoach på Miljonlotteriet, en tjänst där högvinsttagare får hjälp att välja vad de ska göra med sina vinstpengar.

Roligast på jobbet

På arbetsplatsen är det framför allt yrkespersoner inom hotell- och restaurangbranschen samt hälso- och sjukvården som rapporterar högst grad av glädje på jobbet. Också glädjande är att hälften av alla svenskar rapporterar att de har roligt på jobbet.

När det gäller att dela roliga upplevelser utanför jobbet är det framför allt med partnern och barnen som svenskarna prioriterar, särskilt kvinnor. Å andra sidan föredrar yngre personer att dela roliga upplevelser med sina vänner, vilket kan kopplas till att de ännu inte etablerat familj i samma utsträckning som äldre åldersgrupper.

Så påverkar omvärldsläget svenskarnas vardag

Undersökningen avslöjar att både yngre och kvinnor upplever att vardagen har blivit roligare det senaste året jämfört med tidigare år. Även i relation till omvärldsläget uppger majoriteten av svenskarna att deras vardag är lika rolig, eller mer, i år jämfört med tidigare år. Detta skulle kunna vara en följd av pandemiåren. Yngre personer upplever i högre grad att de påverkas negativt av omvärldsläget, vilket leder till färre roliga aktiviteter. Kvinnor tenderar också att känna en större negativ inverkan än män.

De typer av aktiviteter som svenskarna gör mer av till följd av det oroliga omvärldsläget inkluderar främst kostnadsfria hemmaaktiviteter som handarbete och naturvistelser. Man ser samtidigt en nedgång i mer kostsamma aktiviteter som att planera resor eller gå på restaurang. Även spel och lotter har ökat hos en femtedel av deltagarna i studien.

Om studien

Miljonlotteriets undersökning har genomförts på Norstats riksrepresentativa onlinepanel av undersökningsföretaget Insight Distillery på uppdrag av Miljonlotteriet. Totalt har 2000 webbintervjuer genomförts på Norstats panel som består av ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen. De intervjuade befinner sig över hela Sverige och är mellan åldrarna 18–80 år.

Källa: Miljonlotteriet

Foto: ID 4653867