Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ingen fortsatt utredning av tilldelning av frekvenser

Konkurrensverket avslutar ärendet om operatörers samarbete inför ansökan om tillstånd att använda frekvenser i 900 MHz-bandet.

Den 19 november 2008 lämnade TeliaSonera, Tele2, Swefour GSM AB, Telenor och Hi3G, i fortsättningen benämnda Operatörerna, in en gemensam ansökan till Post- och Telestyrelsen (PTS) avseende tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-bandet (tillstånd att använda frekvenser).

Ansökan till PTS föregicks av ett ingående samarbete mellan Operatörerna. Konkurrensverket har granskat om detta samarbete strider mot konkurrensreglerna genom att konkurrensen minskas mellan Operatörerna eller att konkurrenter utestängs.

Konkurrensverket har analyserat dessa frågor utifrån de rättsliga och ekonomiska förutsättningar som Operatörerna haft att agera inom. Bland dessa förutsättningar ingick bland annat att PTS har uppmuntrat en samförståndslösning som innefattade ett antal närmare angivna tekniska detaljer. Operatörerna lämnade in en ansökan som i stort sett överensstämde med dessa önskemål. PTS fattade därefter beslut om hur frekvenserna skulle fördelas.

Konkurrensverket konstaterar att Operatörernas handlingsutrymme i just detta specifika fall har varit ytterst begränsat bland annat med hänsyn till förlängningspresumtionen. Mot bakgrund av det ytterst begränsade handlingsutrymmet har Konkurrensverket vid en sammantagen bedömning funnit att tillräckliga skäl saknas för att gå vidare med utredningen.

Från och med 1 augusti 2010 gäller en lagändring som innebär att den i ärendet aktuella förlängningspresumtionen inte längre gäller.

Relaterade länkar
Läs beslutet, dnr 688/2008 (409,32Kb) »