Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

Fiberutbyggnaden fortsätter och ökningen är störst utanför tätort. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2022.

Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar i sin årliga kartläggning. Täckningen av 5G-nät har också ökat betydligt runt om i landet, och för första gången redovisar operatörerna 5G-täckning även i glest bebyggda områden.

– Säker och tillgänglig kommunikation är viktigt i hela Sverige. Det är glädjande att bredbandsklyftan mellan tät- och glesbefolkade områden fortsätter att minska. Vi ser att PTS bredbandsstöd bidrar till detta säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Viktiga resultat – fiber och 5G

  • 97 procent av hushåll och företag har tillgång till fiber eller annan teknik i sin absoluta närhet som medger hastigheter om 1 Gbit/s, en ökning med cirka två procentenheter jämfört med 2021.
  • Utanför tät- och småort är motsvarande tillgång till fiber 65 procent av alla hushåll. Ökningen är mer än fem procentenheter.
  • 57 procent av alla hushåll har täckning från 5G-nät, en ökning med 37 procentenheter jämfört med 2021.

Utvecklingen mot bredbandsmålen

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet

Regeringens mål för de mobila näten är att 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet ”där man normalt befinner sig”. De områden som är aktuella är till exempel vägar, järnvägar samt områden med närhet till bostäder, företag och fritidshus. Nära 94 procent av dessa utvalda områdens yta hade mobiltäckning som uppfyllde målet 2022.

Ytor längs större vägar och högtrafikerade järnvägar står för den största delen av den yta som återstår för att nå målet. PTS har inför kommande auktion i 900 MHz, 2,1 GHz respektive 2,6 GHz-banden föreslagit täckningskrav som bidrar till att nå just ytor där man normalt befinner sig, med täckning eller kapacitet.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Det här målet har tre underliggande delmål som alla ska vara uppfyllda för att målet i sig ska anses som uppfyllt.

Ett av dessa delmål är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025. Målet innefattar de hushåll och företag som har en anslutning eller befinner sig i absoluta närheten av ett fibernät, och därför relativt snabbt och kostnadseffektivt skulle kunna få tillgång. 2022 hade 97 procent sådan tillgång, vilket är en ökning med nästan två procentenheter jämfört med 2021.

Källa: PTS
Foto: Fabian Horst