Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sverige och Indien utvecklar lösningar för framtidens transporter

Foto: BLM Alaska/Karen Deatherage

Den 26–28 februari 2021 bjuder Svenska institutet in till ett 42-timmar långt digitalt hackaton: Sweden-India Mobility Hack – Changing the way we move. Ett femtiotal partners från internationella branschledande företag till startups, inkubatorer och forskningsinstitut från Indien och Sverige har anslutit sig. Målet är att gemensamt arbeta med viktiga frågor gällande säkra och hållbara transporter.

Cirka tusen deltagare; studenter, entreprenörer, innovationsexperter, utvecklare, designers och experter från Sverige och Indien kommer att arbeta tillsammans i team för att ta fram innovativa idéer på fördefinierade, reella utmaningar.

Utmaningarna som deltagarna ska ta sig an har delats upp enligt följande:

  • dödliga olyckor i trafiken
  • säkra och hållbara transporter
  • luftföroreningar/utsläpp från trafiksektorn
  • infrastruktur för uppkopplade fordon
  • hållbar logistik

Deltagarna kommer att ha tillgång till ett unikt nätverk av svenska och indiska företag som Scania, Ericsson, IKEA, Volvo, Altair, Autoliv och Tata Motors samt flera ansedda lärosäten. Dessa bidrar även med mentorer som guidar de deltagande teamen under hackatonets gång.

De vinnande lösningarna pitchar sina idéer och får stöd av organisationerna och företagen i att vidareutveckla, förverkliga och implementera lösningarna. I juryn som utser de vinnande förslagen finns bland andra ElsaMarie D’Silva, Grundare av Red Dot Foundation, Paul Welander, Vice vd Volvo Car Group och Astrid Linder, Professor i trafiksäkerhet på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Temat mobilitet har också en stark koppling till det gemensamma innovationspartnerskap som finns mellan Sverige och Indien. I februari 2020 undertecknades ett samarbetsavtal för att markera starten för SITIS (Sweden-India Transport Innovation and Safety Partnership). Avtalet samlar ledande svenska och indiska företag och institut i ett långsiktigt och globalt samarbete, med målet att skapa en plattform för tillämpad forskning och innovation inom området säkra och hållbara transporter.

Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet, ser att projektet kan stödja samarbete och innovation även efter att hacket har genomförts:

– Ledande företag, experter och topptalanger från båda våra länder deltar i det här hackatonet kring frågor som berör oss alla. Det ligger väl i linje med SI:s uppdrag att sätta Sverige på kartan internationellt och skapa möjligheter att hitta lösningar på globala utmaningar. Vi har stora förväntningar inför vilka idéer och samarbeten det här kommer att bli startskottet för.

Sveriges ambassad i New Delhi och generalkonsulatet i Mumbai är partners och medorganisatörer i hacket. Klas Molin är Sveriges ambassadör i Indien:

– Hållbara transporter och trafiksäkerhet är områden som våra regeringar är djupt engagerade i. Eftersom utsläpp, trafikolyckor och ineffektiva trafikflöden berör fler och fler av världens större städer är det glädjande att vi inom ramen för det här hackatonet tar itu med och utvecklar lösningar på dessa problem.

Källa: Svenska Institutet