Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dokumentär historia väcker nytt liv i Gryningspyroman- ens bränder

hoi
Foto: Hoi Förlag

Vad skapade Gryningspyromanens hat mot samhället? Vad har rättsväsendet gjort för fel som bara lyckats döma Sveriges värste mordbrännare för tre bränder – när han enligt honom själv anlagt 200 stycken? Svaren finns i aktuella boken Gryningspyromanen – en dokumentär historia om svek, hämnd och ett samhälle som brast.

Det här är den sanna berättelsen om en man som gäckat polisen i 20 år genom att använda bränder som vapen. I april 2016 släpptes Ulf Borgström – mer känd som Gryningspyromanen – fri från sitt fängelsestraff. Frågan som många ställer sig är vad vi kan vänta oss av honom som en fri man.

Gryningspyromanen är skriven av David Widlund och Monica Walldén, som har helt olika bakgrund men som har brandsäkerhet som en gemensam specialitet.

– Idén till boken kom av att jag lyssnade på ett föredrag av en åklagare som berättade om bränderna, säger David Widlund. Jag började fundera på vad som skapade detta hat och vad rättsväsendet gjorde för fel.

David Widlund, som kommer från Stockholm, är till vardags brandingenjör och jobbar bland annat med brandutredningar och föreläsningar. Hans författarkollega Monica Walldén är journalist från Norrköping och numera bosatt i Stockholm.

Tillsammans har de bakom sig tusentals timmar av idogt researcharbete. Genom samtal med grannar, familjemedlemmar och tidigare vänner får läsaren en inblick i det liv som format Gryningspyromanen.

Problemen började redan i Ulf Borgströms barndom, som präglats av misshandel och övergrepp.

– Samhället har svikit Ulf Borgström gång på gång, sedan barnsben. Hans hämndbegär bottnar i alla svek han utsatts för, säger Monica Walldén som menar att det här är en angelägen historia på många sätt.

– Hans krigsförklaring mot samhället har kostat minst en miljard kronor, vid sidan av det mänskliga lidandet. Det är ett gigantiskt misslyckande.

Utifrån samtal med polis och räddningstjänst, åklagare, vittnen, förhörsprotokoll och domar levandegörs bränderna på nytt genom boken. Författarna berättar om polisens olagliga metoder, påvisar brister i utredningar och domar, och beskriver en historia om en infiltratör som satt inne med värdefull kunskap om Borgström.

Dessutom presenterar författarna ny bevisning samt en alternativ metod för hur Borgström kan ställas till svars för fler bränder än de han åtalats för.

– Många av bränderna är inte preskriberade och behöver granskas på nytt. Vi vill lyfta diskussionen om vad som anses vara rimligt tvivel när man ska lagföra en person för anlagd brand, säger Monica Walldén.

Gryningspyromanen är Monica Walldéns debutbok, men hon har ägnat hela sitt yrkesliv åt skrivandet, bland annat som chefredaktör för olika tidskrifter. David Widlund debuterade med boken Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning, som är den första i sitt slag i Europa.

 

Mer om boken:

I slutet av april 2016 släpptes den så kallade Gryningspyromanen Ulf Borgström fri från sitt fängelsestraff. Han har enligt egen utsago anlagt 200 bränder men endast blivit dömd för tre. Notan för de bränder han har varit misstänkt för, spaningen och rättegångskostnaderna uppgår till minst en miljard kronor. Vem är denne man, och vad är det som format honom till den han är idag? Svaren får vi i denna dokumentära bok som också ger en inblick i vad vi kan vänta oss av honom efter frigivningen.

Med 1 000 timmars research bakom sig har författarna gjort en djupdykning i Ulf Borgströms liv. Genom samtal med grannar, familjemedlemmar och tidigare vänner får vi veta hur hans barndom såg ut i ett splittrat hem präglat av misshandel och övergrepp. Utifrån samtal med polis och räddningstjänst, åklagare, vittnen, förhörsprotokoll och domar levandegörs bränderna. Författarna ifrågasätter rättssystemets förmåga att binda någon till bränderna och presenterar ny bevisning och en alternativ metod för hur man skulle kunna väcka åtal mot honom för bränder som ännu inte är preskriberade.

En sann berättelse om svek, hämnd och om ett misslyckande av samhället.

Utkommer 21 oktober

Källa: Hoi Förlag