Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Europaparlamentet uppmanar till fler sanktioner mot Irans regim

EU borde utöka sin sanktionslista till alla dem som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och det islamiska revolutionsgardet bör finnas med på EU:s terroristlista, uppmanar Europaparlamentets ledamöter.

Den iranska regimens flagranta åsidosättande av de egna medborgarnas mänskliga värdighet och demokratiska strävanden, samt dess stöd till Ryssland ”kräver ytterligare anpassningar av EU:s ståndpunkt gentemot Iran”, säger ledamöterna i resolutionen som antogs på torsdagen genom handuppräckning.

Europaparlamentets ledamöter uppmanar EU att utöka EU:s sanktionslista till samtliga enskilda personer och enheter som är ansvariga för brott mot de mänskliga rättigheterna och deras familjemedlemmar, däribland högste ledaren Ali Khamenei, president Ebrahim Raisi, den allmänna åklagaren Mohammad Jafar Montazeri och alla stiftelser (”bonyad”) som är kopplade till det islamiska revolutionsgardet (IRCG).

De uppmanar dessutom rådet och medlemsländerna att lägga till IRCG och dess underställda styrkor, däribland den paramilitära Basijmilisen och Qudsstyrkan, på EU:s terroristlista. Varje land där IRCG sätter in militär, ekonomisk eller informativ verksamhet bör klippa banden till det islamiska revolutionsgardet och kriminalisera sådana kopplingar.

De ansvariga för dödandet av demonstranter måste ställas inför rätta

Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag dödsdomarna mot och avrättningarna av fredliga demonstranter i Iran och uppmanar de iranska myndigheterna att upphöra med tillslagen mot sina egna medborgare. Europaparlamentets ledamöter uppmanar eftertryckligen myndigheterna i Islamiska republiken att se till att alla demonstranter som dömts till döden friges omedelbart och ovillkorligen. De fördömer skarpt den iranska regimens användning av de straffrättsliga förfarandena och dödsstraffet som vapen för att kväsa avvikande åsikter och straffa människor för att ha utövat sina grundläggande rättigheter. De som är ansvariga för dödandet av hundratals demonstranter måste ställas inför rätta, säger Europarlamentets ledamöter.

Militär hjälp till Ryssland och förtryck av diaspora

I resolutionen efterlyser ledamöterna ”utökade restriktiva åtgärder” mot Iran mot bakgrund av att landet fortsätter att tillhandahålla obemannade luftfartyg och planerar att tillhandahålla mark-till-mark-missiler till Ryssland.

Slutligen uttrycker Europaparlamentets ledamöter djup oro över det strukturella transnationella förtryck som Islamiska republikens myndigheter utför mot den iranska diaspora som är bosatt i EU, vilket innefattar bland annat spionage och lönnmord. De uppmanar EU och medlemsländerna att mer kraftfullt skydda de drabbade mot sådant förtryck.

Källa: Europaparlamentet