Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Konsert för framtiden: Barnkörer sjunger existentiellt körverk om klimatkrisen

På lördag 25 mars, i samband med klimatdagen, uppförs körverket Tellus – den sårbara skönheten i Hedvig Eleonora kyrka. Tellus är ett existentiellt körverk som låter barnens röster höras − det är inspirerat av barns funderingar om klimatförändringarna.

Kompositören Anna-Karin Klockar och prästen och ekoteologen Sven Hillert fick i uppdrag av Stockholms stift att skriva ett körverk om klimatet. Det färdiga resultatet uruppfördes i Kungsholms kyrka i september förra året. Nu visas det igen, i samband med Earth hour den 25 mars, innan uppsättningen fortsätter vidare ut i landet.

Sven Hillert skrev texterna inspirerad av dem som påverkas mest av klimatförändringarna. Unga körsångare i stiftet har fått reflektera kring skapelseberättelsen och klimatkrisen. Resultatet är ett existentiellt musikstycke där verkets alla sju satser utgår från en dag i Bibelns skapelseberättelse.

– Det är lite som filmmusik. När det är film ska man helst inte höra musiken utan man ska bara känna den, säger Anna-Karin Klockar, som har skrivit musiken.

Körverket och tillhörande material är framtaget som en del av Svenska kyrkans arbete med Färdplan för klimatet, vilket är Svenska kyrkans gemensamma strategi för att minska sin egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Svenska kyrkan ska uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

Program: Klimatdagen i Hedvig Eleonora kyrkan inleds kl 14.30 med seminariet Klimat och mystik, med kulturchef Björn Wiman, professor Petra Carlsson Redell och kyrkoherde Sven Milltoft. Körverket Tellus– den sårbara skönheten uppförs 19.00, därefter följer en mässa med levande ljus under Earth hour.

Medverkar gör: Barnkörer från Högalid, Vallentuna och Västermalms församling, Hedvig Eleonora Vokalensemble. Organist: Lars-Gunnar Sommarbäck. Dirigent: Karin Solén. Stråkensemble, piano, orgel och flöjt. Recitatör: Sven Milltoft.

Källa och foto: Stockholms Stift