Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Polisen: Efter insatsen i Sudan: ”Vi har bra verktyg för att hantera ledning i kaos”

Den lyckade evakueringsinsatsen ur Sudan visade prov på myndighetssamverkan när den fungerar som bäst.

I drygt en veckas tid pågick evakueringen ur Sudan. I 30-gradig värme i det torra ökenlandet Djibouti jobbade Stödstyrkan tätt tillsammans med Utrikesdepartementet och Försvarsmakten – dygnet runt till en början.

Joakim Baltzarsson, nationell stabschef vid särskilda händelser på nationella operativa avdelningen (Noa), var en av fem medarbetare från Polismyndigheten som åkte iväg som det första av två team för att bemanna Stödstyrkan:

–  Den här gången skickade vi lite fler polisanställda än vad vi gjort tidigare vilket gjorde att tidsuttaget blev hanterbart även om det blev många timmar.

Stödstyrkan är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten och Socialstyrelsen där man stöttar Utrikesdepartementet (UD) i deras konsulära arbete för att exempelvis hjälpa svenskar i behov av evakuering.

Joakim Baltzarsson var polisens insatschef på plats och hade med sig biträdande insatschef Christian Wessman, Noa, insatsledare och en gränspolis med dokumentexpertis.

Stödstyrkan, Utrikesdepartementet och Försvarsmaktens militära styrka var alla inhysta på samma hotell och kunde samverka kring planering och ha integrerad stabsverksamhet på samma plats.

– Vi jobbade ihop och hade samma mål, tillsammans blev vi väldigt starka och effektiva, säger Christian Wessman.

De har hjälpt till att evakuera drygt 200 människor, varav cirka hälften var svenskar. UD kontaktade svenskar i Sudan och uppmanade dem att ta sig till flygplatsen norr om Khartoum, där flyg från Sverige eller andra länder evakuerade dem. Alla svenska plan åkte till Djibouti.

På den lilla flygplatsen i Djibouti slussade Stödstyrkan människor med olika landstillhörigheter till rätt plats och såg till att resedokumenten var i sin ordning. De deltog också på flygningarna mellan Sudan och Djibouti.

Vad tar ni med dig från Sudan?

–  Det som var väldigt unikt, som nog blir svårt att göra om men som var en framgångsfaktor, var att vi jobbade så tätt ihop med Försvarsmakten på samma plats. En annan sak är hur duktiga vi poliser är på att leda i kaos. Där har vi bra verktyg och spetskompetens, säger Joakim Baltzarsson.

Vad är Stödstyrkan?

Stödstyrkan är ett samarbete mellan MSB, Polismyndigheten och Socialstyrelsen. Svenska röda korset, Rädda barnen och Svenska kyrkan är också viktiga aktörer i Stödstyrkan.

Stödstyrkan arbetar på uppdrag av Utrikesdepartementet som ett stöd till ambassaden eller konsulatet i det berörda landet i situationer där många svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas av allvarlig olycka eller katastrof utomlands.

MSB bemannar Stödstyrkan med ledning, krisstöd, logistik, sjukvård och kommunikationer och samordnar insatsen.

Polismyndighetens roll är bland annat att samverka med andra myndigheter på plats och bistå med kompetens inom operativ ledning. De står också i kontakt med staben hemma för att säkerställa att Polismyndigheten har en uppdaterad lägesbild för att kunna svara mot operationens olika behov. Det kan till exempel vara att förbereda ett bra mottagande av nödställda på hemmaplan.

Operativt ledningsstöd vid nationella operativa avdelningen ansvarar för utbildning, planering, genomförande och uppföljning av myndighetens medverkan.