Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny FN-rapport: Världshungern ökade inte förra året

Enligt den nyligen släppta FN-rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World 2023 (SOFI) levde upp till 783 miljoner människor i hunger år 2022. Det betyder att hungern i världen inte längre ökar, men att antalet människor som lever med osäker tillgång till mat fortfarande är betydligt fler än före covid-19-pandemin, samt att mål 2 i Agenda 2030, att världen ska vara helt fri från hunger, inte ser ut att kunna nås.

Rapporten visar att klimatförändringar, konflikter, ekonomiska svårigheter och växande ojämlikheter fortsatt sätter press på vårt globala livsmedelssystems förmåga att kunna producera och distribuera näringsrik mat till överkomliga priser, och att dessa hot kvarstår även i framtiden.

Synliggör ett icke fungerande matsystem
Rapporten lyfter fram att våra matsystem är optimerade för att öka tillgången på billigare, bekvämare halvfabrikat och snabba livsmedel, som ofta är energitäta och innehåller mycket fett, socker och/eller salt som kan bidra till undernäring. För många leder detta till en otillräcklig tillgång på grönsaker och frukter för att möta de dagliga kraven på hälsosam kost för alla. Rapporten visar också att småskaliga jordbrukare har uteslutits från det globala livsmedelssystemet, och att investeringar måste göras för att främja lokala matsystem och säkerställa att lämplig teknik för utveckling av värdekedjor finns tillgänglig på landsbygden.

Hunger fortsatt vanligare bland kvinnor
En god nyhet som rapporten visar är att könsskillnaden i matosäkerhet på global nivå, som hade ökat i spåren av pandemin, minskade från 3,8 procentenheter 2021 till 2,4 procentenheter under 2022. Däremot är det fortfarande så att matosäkerhet och hunger drabbar kvinnor i högre grad än män, och människor på landsbygden i högre grad än människor i urbana områden.

– För att uppnå en värld utan hunger måste vi flytta vårt globala fokus mot att stärka motståndskraften i landsbygdssamhällen, särskilt bland småskaliga livsmedelsproducenter. Det är dessa småskaliga jordbrukare som ser till att producera mat till miljontals människor i Afrika, Sydasien och Latinamerika, och de är också de som blir mest påverkade av konflikter, naturkatastrofer och ekonomiska nedgångar. Det är dags att investera i dessa livsmedelsproducenter – kvinnorna i synnerhet – för att säkerställa att de kan öka sina skördar samtidigt som den naturliga miljön bevaras för framtida generationer, säger Malin Flemström, vd för The Hunger Project Sverige.

Några siffror ur SOFI-rapporten 2022

  • 783 miljoner människor i världen levde i hunger 2022.
  • 2,4 miljarder människor i världen upplevde matosäkerhet, dvs. att de inte hade tillräcklig tillgång till mat, under 2022.
  • Mer än 3,1 miljarder människor i världen, 42 procent av jordens befolkning, hade inte råd med en hälsosam kost 2022.
  • Från 2021 till 2022 gjordes framsteg mot att minska hungern i Asien och Latinamerika, men hungern ökar fortfarande i västra Asien, Karibien och alla subregioner i Afrika.

Rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World 2023 publiceras av FN-organen FAO,IFAD, UNICEF, WFP WHO.

Källa: The Hunger Project

Om The Hunger Project
The Hunger Project arbetar för en värld utan hunger.

Foto: Michielverbeek