Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Regeringen antar ny biståndsstrategi för Ukraina

Regeringen har antagit en ny strategi för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina 2023–2027. Strategin omfattar totalt 6 miljarder kronor och är Sveriges största bilaterala biståndsstrategi någonsin.

–Jag är stolt över att regeringen i dag kan presentera en helt ny strategi för Ukrainas uppbyggnad, vilken är den största bilaterala strategin Sverige någonsin haft. Stödet till Ukraina är en av våra viktigaste prioriteringar och strategin är en central del i det. Med strategin på plats tar vi ett stort kliv framåt för att ge ett kraftfullt och långsiktigt stöd till Ukrainas uppbyggnad. Detta kommer stärka Ukrainas motståndskraft och demokratiska utveckling vilket understödjer landets förmåga att stå emot Rysslands fullskaliga invasion, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Med fokus på både uppbyggnad och reform ska strategin bidra till Ukrainas EU-integration samt stärka landets frihet, motståndskraft och ekonomiskt välmående. Strategin utgår ifrån Ukrainas behov, prioriteringar och tydliga ambition att uppbyggnadsarbetet inte ska återställa Ukraina till det tillstånd som rådde innan Rysslands aggression, utan vidareutveckla och modernisera landet.

För att kunna tillvarata Sveriges mervärde som givare innefattar strategin områden där Sverige ligger i framkant, som grön omställning, sociala frågor och digitalisering. Utöver biståndet kommer näringslivets engagemang vara viktigt för att mobilisera nödvändiga resurser. Ett år efter Rysslands fullskaliga invasion beräknades uppbyggnadsbehoven uppgå till en kostnad om 411 miljarder dollar för perioden 2023–2033.

–Näringslivets förutsättningar är avgörande för Ukrainas uppbyggnadsarbete och ekonomiska återhämtning. Genom att stärka Ukrainas investeringsklimat och landets roll som handelspartner kan strategin underlätta för handel och företagande, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Om Strategin för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina

Biståndsstrategin för Ukraina gäller för perioden 2023–2027 och kommer att utgöra en viktig del av Sveriges totala bistånd till landet. Sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022 uppgår Sveriges samlade stöd till Ukraina till omkring 22 miljarder kronor, varav drygt 4 miljarder är biståndsmedel. I och med den nya strategin för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina flyttas det bilaterala biståndet till Ukraina från den pågående strategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027 till den nya strategin. Totalbeloppet för Österopastrategin om 6,6 miljarder kronor 2021–2027 förblir oförändrad.

Genomförande myndigheter är Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Svenska institutet (SI) och Folke Bernadotteakademin (FBA).

Inom strategin för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina finns totalt fem stödområden:

  • Uppbyggnad, med fokus på samhällsviktig infrastruktur, grundläggande samhällstjänster och rehabilitering
  • Grön omställning och hållbar utveckling
  • Inkluderande ekonomisk utveckling, företagande och handel
  • Säkerhet och stabilisering
  • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

Källa: Utrikesdepartementet

Bild: Maidantorget i Kiev, Ukraina. Foto: Juan Antonio Segal