Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Indien lanserar webbplattform för korruptionsavslöjanden

Under torsdagen lanserade Indiens regering en webbplattform för avslöjanden av korruption.  På plattformen kan vem som helst publicera text och avslöjande mediematerial som filminspelningar av mottagande av mutor.

The Navhind Times rapporterar att plattformen kallad Vig Eye har lagts upp av  Central Vigilance Commission som är underställd den Indiska regeringen. Fördelen med att använda teknologi för att direkt bevisa korruption är att risken för att bevismaterialet ska försvinna genom att korrupta individers agerande  helt eliminineras.

Medan detta visserligen gör att allmänheten kan ta del av sanningen genom bevismaterialet innebär det inte nödvändigtvis att rättsliga åtgärder vidtas gentemot de individer som är inblandade eftersom det indiska rättväsendet också är välkänt för sin stora korruption.  Se länk till Vig Eye nedan.

Till Vig Eye