Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Länsmuseet Halmstad blir Hallands Konstmuseum

Länsmuseet Halmstad är fr o m 1 januari Hallands Konstmuseum

Länsmuseet Halmstad drivs sedan år 2000 av Ideella föreningen Länsmuseet Halmstad på uppdrag av stiftelsen Hallands länsmuseer. Våren 2008 presenterade Region Halland sin kulturutredning. I den föreslås ”att de båda länsmuseerna (Halmstad och Varberg) får egna regionala uppdrag från Region Halland och ombildas till aktiebolag med Region Halland och respektive kommun som hälftenägare”.

Förslaget antogs slutligen våren 2010. Ikraftträdandet beräknas ske under första halvåret av 2011 när alla formaliteter är på plats. Namnbytet till Hallands Konstmuseum genomförs dock redan vid årsskiftet 2010/2011 för att inte sinka den långvariga processen ytterligare.

Det finns redan tidigare en fördelning mellan Hallands två länsmuseer – Länsmuseet Halmstad bär huvudansvar för konst och Länsmuseet Varberg är huvudansvarig för den kulturhistoriska delen. I den nya organisationen omvandlas respektive huvudansvar till regionala uppdrag där ansvarsförhållande renodlas för de båda museerna.

En förändring av museets uppdrag och en ändrad form för museets huvudmannaskap har under lång tid varit en önskan från såväl styrelse som finansiärer. I den tidigare drifts- och organisationsformen fanns en otydlighet som gjorde välbehövliga satsningar, på t ex en utbyggnad av museets lokaler, svåra att genomföra. Förhoppningsvis blir nu utvecklingsmöjligheterna bättre.

I Hallands Konstmuseums uppdrag ingår också ett lokalt uppdrag att ta ett ansvar för Halmstads historia. Pedagogik med inriktning på kulturhistoria kommer även i fortsättningen att erbjudas skolan och museets kulturhistoriska tillgångar kommer att tas tillvara, bland annat i den nya basutställning kring folkkonst och halländsk konsthistoria som beräknas stå klar i oktober 2011. Att nyttja de kulturhistoriska samlingarna inom ramen för konstmuseiuppdraget ses som en tillgång i den framtida verksamheten.

I vinter utförs en del ombyggnationer på museet och man håller därför stängt under perioden 10/1 – 26/3.

Pressmeddelande
Länsmuseet Halmstad blir Hallands Konstmuseum
Länsmuseet Halmstad

* Följ oss på MyNewsdesk

2010-12-29 23:57

Länsmuseet Halmstad är fr o m 1 januari Hallands Konstmuseum

Länsmuseet Halmstad drivs sedan år 2000 av Ideella föreningen Länsmuseet Halmstad på uppdrag av stiftelsen Hallands länsmuseer. Våren 2008 presenterade Region Halland sin kulturutredning. I den föreslås ”att de båda länsmuseerna (Halmstad och Varberg) får egna regionala uppdrag från Region Halland och ombildas till aktiebolag med Region Halland och respektive kommun som hälftenägare”.

Förslaget antogs slutligen våren 2010. Ikraftträdandet beräknas ske under första halvåret av 2011 när alla formaliteter är på plats. Namnbytet till Hallands Konstmuseum genomförs dock redan vid årsskiftet 2010/2011 för att inte sinka den långvariga processen ytterligare.

Det finns redan tidigare en fördelning mellan Hallands två länsmuseer – Länsmuseet Halmstad bär huvudansvar för konst och Länsmuseet Varberg är huvudansvarig för den kulturhistoriska delen. I den nya organisationen omvandlas respektive huvudansvar till regionala uppdrag där ansvarsförhållande renodlas för de båda museerna.

En förändring av museets uppdrag och en ändrad form för museets huvudmannaskap har under lång tid varit en önskan från såväl styrelse som finansiärer. I den tidigare drifts- och organisationsformen fanns en otydlighet som gjorde välbehövliga satsningar, på t ex en utbyggnad av museets lokaler, svåra att genomföra. Förhoppningsvis blir nu utvecklingsmöjligheterna bättre.

I Hallands Konstmuseums uppdrag ingår också ett lokalt uppdrag att ta ett ansvar för Halmstads historia. Pedagogik med inriktning på kulturhistoria kommer även i fortsättningen att erbjudas skolan och museets kulturhistoriska tillgångar kommer att tas tillvara, bland annat i den nya basutställning kring folkkonst och halländsk konsthistoria som beräknas stå klar i oktober 2011. Att nyttja de kulturhistoriska samlingarna inom ramen för konstmuseiuppdraget ses som en tillgång i den framtida verksamheten.

I vinter utförs en del ombyggnationer på museet och man håller därför stängt under perioden 10/1 – 26/3. Mer information kring detta finns på www.hallandskonstmuseum.se

Ytterligare frågor besvaras av museichef Sven Lundström, 035-16 23 01, sven.lundstrom@hallmus.se

Hallands Konstmuseum ligger vackert beläget intill Nissan och Norre Katts park i centrala Halmstad. Museibyggnaden ritades av Ragnar Hjort och invigdes i september 1933.

Museet har en omfattande konstsamling och i en basutställning visas verk av bl a Halmstadgruppen, Sven X:et Erixson, Olle Baertling, Roj Friberg och Lotta Antonsson. Den publika verksamheten består också av tillfälliga utställningar och vandringsutställningar, stadsvandringar, temadagar och workshops, pedagogisk verksamhet för skolan samt utbildningar och seminarier. På museet finns även en butik och till företag och organisationer som önskar en kulturell inramning av möten och konferenser erbjuds uthyrning av museets lokaler.

Hallands Konstmuseum står också för driften av Teckningsmuseet i Laholm, Nordens enda museum för teckningskonst. Här visas såväl teckningar ur museets egen samling, som temporära utställningar med nordiska och internationella konstnärer.

Förutom museibyggnaden på Tollsgatan och Teckningsmuseet i Laholm förvaltar man också friluftsmuseet Hallandsgården. Området är tillgängligt året runt. Byggnaderna är öppna under sommaren då man även erbjuder ett stort utbud aktiviteter för stora och små.

Källa: Länsmuseet Halmstad .