Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Omsorgsdagbok ger trygghet och insyn

 

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

 – Omsorgsdagboken är den senaste i raden av innovationer som ökar trygghet för Stockholms äldre och där vi låter tekniken minska avstånden mellan äldre med omsorg, deras närstående och omsorgspersonalen.

Det säger Stockholms stads äldreborgarråd Ewa Samuelsson (KD) när hon idag lanserar tjänsten Omsorgsdagboken. Omsorgsdagboken innebär att äldre och deras närstående enkelt kan följa omsorgsbeslut och hur de genomförs via en funktion på stadens hemsida. Via omsorgsdagboken blir det också möjligt att komma i kontakt med äldreomsorgen och ställa frågor.

– Äldre direkt där stockholmarna via ett nummer direkt får kontakt med Stockholms stad och svar på sina frågor om äldreomsorg fungerar väldigt bra. Omsorgsdagboken är ytterligare ett steg till att förbättra kontakten mellan stockholmarna och Stockholms stad.

Fakta om omsorgsdagboken:Genom att med e-legitimation logga in via Stockholms stads hemsida kan den äldre med omsorg eller en närstående se vilka beslut om omsorgen som tagits, hur genomförandeplanen för omsorgen ser ut, hur den följs och vilka särskilda önskemål och behov den äldre har. Informationen hämtas från stadens dokumentationssystem för äldreomsorg. Närstående kan endast nå informationen efter det att den äldre gett sitt medgivande.

Källa: Stockholms stad