Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Flest klagar på hantverkstjänster

Foto: Wikimedia

Hantverkstjänster fortsätter vara det största konsumentproblemet. Det visar siffror från landets konsumentvägledningar. Klagomålen handlar många gånger om att arbetet blev dyrare eller inte utfört på det sätt som man trodde var överenskommet.

Konsumentverket har sedan 2005 sammanställt statistik över klagomålen som kommer in till landets konsumentvägledningar. Ända sedan mätningarna började har boendefrågor legat överst på klagotoppen. Av de totalt 94 000* klagomålen från förra året handlade nästan 20 000 om boende, det vill säga mer än vart femte klagomål. Mer än hälften av dessa klagomål handlar om hantverkstjänster.

Klagomålen på hantverkstjänster handlar många gånger om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller blev inte utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet. För att undvika många av de problem som kan uppstå finns framförallt ett råd: Avtala alltid om vilken omfattning arbetet har, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta. Det är även viktigt att avtala om tilläggsarbeten som kan uppstå under arbetets gång.

– Ett skriftligt avtal minskar risken för missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd och gör en reklamation, säger Mari Gremlin, jurist vid Konsumentverket, som även rekommenderar att man tar kontakt med sin kommunala konsumentvägledare innan man anlitar en hantverkare.

– Att så många klagar på tjänster som rör boendet behöver inte betyda att branschen som sådan har stora brister. Att köpa eller renovera en bostad är för de flesta den största affären man gör i livet. Uppstår det en tvist är man därför mer benägen att vända sig till sin konsumentvägledare för hjälp, fortsätter hon.

Konsumentverket har tagit fram ett informationsmaterial som syftar till att minska risken för missförstånd. Materialet består av två broschyrer – den ena riktar sig till konsumenter och den andra till hantverkare.

*Totalsiffran över klagomål är inget exakt mått på konsumenternas problem eftersom 64 av landets 290 kommuner inte ingår i statistiken. Siffrorna från Konsument Göteborg ingår inte heller i sammanställningen eftersom deras kategorier inte sammanfaller med verkets.

Hela klagomålsstatistiken finns i rutan till höger. Där finns även pressmaterial för informationsmaterialet. Kontakta respektive konsumentvägledning för närmare information om statistik på lokal nivå.

Källa: Konsumentverket