Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stockholmarna har högsta studieskulderna

Stockholms universitet Foto: Wikimedia

 

Stockholmarna har de högsta studieskulderna i landet. Lägst skuldnivå har låntagarna i Jönköpings län. CSN konstaterar även att betydligt färre personer betalade av studielånen snabbare än planerat under 2011, jämfört med 2010.

Den här perioden får cirka 1,5 miljoner svenskar besked om sina studieskulder. Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten cirka 190 miljarder kronor, tre miljarder kronor mer än förra året.
De högsta genomsnittsskulderna för studielånen finns i storstadslänen. Stockholms län toppar listan. Därefter kommer Uppsala och Skåne län. Lägst skuldnivå har låntagarna i Jönköpings, Gävleborgs och Västernorrlands län.
– Skulderna har i de flesta länen ökat något under det gångna året. Undantagen är Kronoberg och Västernorrland där genomsnittsskulderna minskat, säger Lars Hillerström, utredare på CSN:s utvärderings- och statistikenhet.

Färre gör snabbare betalningar
Cirka 900 personer har studieskulder över en miljon kronor. Den person som har den högsta studieskulden är skyldig svenska staten drygt 2,5 miljoner kronor.
De som väljer att betala av snabbare än enligt plan var färre under 2011 jämfört med 2010. Under 2011 kom det in 1,1 miljarder kronor i förtida inbetalningar. Det är 326 miljoner kronor lägre än året före. Inte sedan 2004 har den här nivån varit så låg.
– Vi bedömer att de senaste två årens kraftiga räntesänkningar har påverkat den utvecklingen. Samtidigt tror vi att det svaga konjunkturläget spelat in, säger Lars Hillerström.
Räntan på studielånen är för närvarande rekordlåg, 1,5 procent. Det innebär att fler låntagare kan betala en större andel på själva lånet, och en mindre andel i ränta. För de drygt 900 000 låntagarna med det senaste studielånet (lån tagna efter 30 juni 2001) innebär det dessutom att årsbeloppet blir jämförelsevis lågt.

Exempel på hur räntan påverkar studielånet:

Pelle har 140 000 kronor i studieskuld i det senaste studielånet. Han ska betala tillbaka på 20 års tid. Här är en beräkning av hans årsbelopp till CSN under 2012 – vid två olika räntenivåer:

Ränta 1,5 procent (nuvarande nivå): årsbelopp 6778 kronor
Ränta 2,5 procent: årsbelopp 7513 kronor

Källa: CSN