Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Rädsla för företagsdemokrati 2014 i Norge

Foto: Dorothy Vedvik
Foto: Dorothy Vedvik

I Oslo är det en av två chefer som inte samråda med sina anställda i förväg om förändringar och neddragningar, enligt nya siffror. – Det är till skada för arbetsmiljön och företagsdemokrati, och kan så småningom också hämma effektivitet och lönsamhet, varnar Jan Olav Brekke ledare.

Endast hälften av norska företag som initierar rationalisering inbjuda arbetstagarrepresentanterna för diskussion. Vid en av fyra jobb är inte ens representanterna i förväg informeras om sådana åtgärder. Detta avslöjas i norsk förvaltning Barometer, utförd av kunskapscentrum De Facto på en missionsorganisationsledare. Över 3000 mellanchefer från hela landet deltog.

Smular bort

Ledare för ledare, Jan Olav Brekke, befarar att den höga inhemska företagens demokratin är på väg att falla sönder. Han påpekar att många industrier och företag med snabba steg på väg bort från en av styrkorna i den norska arbetsmarknaden, det vill säga trepartssamarbetet mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten.

– Hälften av norska företag bryter mot den allmänna överenskommelsen på arbetsplatsen, där samråd skyldighet finns inskriven. Den trepartssamarbete är inte perfekt, men det bör inte kastas ut genom fönstret till förmån för idéer som är främmande för vårt samhälle och vår kultur. Det är en beklagansvärd, skrämmande och negativa utveckling som vi måste stoppa, säger Brekke.

Mer auktoritära ledare

Han konstaterar att auktoritära styrelseformer växer fram i fler och fler jobb. Den ersatte förtroende och engagemang för mätning och kontroll. – Jag tror att vissa arbetsgivare så småningom kommer att märka att det inte är så smart. Mer kontroll och mindre deltagande bygger på lojalitet, initiativ och entusiasm. Då kan du sluta med anställda som bara gör en satsning där de vet att de som mäts, säger Brekke.

Enligt rådgivare Stein Stugu i De Factos Hanteringundersökning tyder på att det har blivit svårare för arbetstagare att anmäla oacceptabla förhållanden. Detta trots att arbetsmiljölagen att ge whistleblower skydd mot repressalier och straff.

Tystar kritiska röster

– De allra flesta av våra informanter nu vill vara helt anonym, och det ger ett växande demokratiskt problem vid en bedömning av tillståndet i det norska arbetslivet. Lojalitet termen tolkas som tätt för många ledare att kritiska röster kvävdes. Vi har sett många och stränga lojalitetskonflikter under de senaste månaderna, bland annat Ryanair, Norwegian och Statoil samt inom vård och skola, berättar Stugu.

Jan Olav Brekke ledare påpekar att detektorerna genom att belysa kritik och ofta brott faktiskt bär en lojal åtgärder för att både arbetsgivare, kollegor och samhället i stort. Många chefer anser fortfarande Notifier som illojalt, och det kan få allvarliga konsekvenser för att lägga fram kritik. Arbetsgivaren är skyldig att underlätta anmälan kan göras på ett säkert sätt. Fortfarande upplever Notifier ofta vara direkt eller indirekt straffas. Vi kan dokumentera flera fall där whistleblowers har därefter missat som löneökningar och avancemang, säger Brekke.

Källa: Ledare