Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Svenskarna surfar snabbast i Norden

Foto: Wikimedia

Svenskarnas snabba bredbandstjänster får oss att sticka ut i en nordisk jämförelse. Vi svenskar skickar också mest data per abonnemang i mobilnäten. Det visar en jämförelse av statistik från kommunikations-myndigheten PTS och dess motsvarigheter i Danmark, Finland, Island och Norge.

Sverige har flest bredbandsabonnemang per invånare med hastighet över 10 Mbit/s, tätt följt av Danmark. En förklaring till Sveriges position är att vi har mer fibernät än de övriga nordiska länderna. Andelen fiberbaserade abonnemang är i Sverige 16 procent, om man räknar den totala bredbandsmarknaden inklusive mobilt bredband. Motsvarande siffra för Norge som har näst högst andel är 10 procent. Danmark är det land som totalt sett har flest bredbandsabonnemang per invånare.

Svenska användare skickar också mest datatrafik per abonnemang i mobilnäten i en nordisk jämförelse. Finland närmar sig Sverige, medan norska och danska abonnenter förbrukar knappt hälften så mycket mobil datatrafik per år. Finland har flest mobila bredbandsabonnemang per invånare, följt av Sverige.

Antalet skickade sms i Sverige har ökat kraftigt, vilket gör oss unika i Norden. Antalet sms ökar inte i något annat av länderna. Danskarna är dock fortfarande de flitigaste sms-användarna.

Den fasta telefonin har trots en stadig minskning under åren i samtliga länder fortfarande en stark ställning i Sverige. Knappt två svenskar delar på varje fast telefonabonnemang, medan nästan fyra finländare samsas om ett abonnemang.

Jämförelserna baseras på en gemensam statistikdatabas, framtagen av de fem nordiska regleringsmyndigheterna inom elektronisk kommunikation. Den svenska statistiken som samlas in av PTS finns på PTS statistikportal.

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.

Källa: PTS