javplatform

Var fjärde samhällsvetare utsatt för hot eller våld i arbetet

Inlagd av on Nov 17th, 2017 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Var fjärde medlem har varit utsatt för hot eller våld i samband med arbetet under de senaste två åren. Nära sex av tio uppger att kollegor har varit utsatta. Det visar en ny undersökning bland Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i Östergötland, som arbetar bland annat inom socialtjänsten och på olika myndigheter.

Undersökningen som Novus har gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR visar att fyra av tio upplever att det finns risk för att utsättas för hot eller våld på arbetsplatsen. Men samtidigt svarar var femte att det inte finns tydliga rutiner på arbetsplatsen för hur man agerar vid hot eller våld.

– Det är ett oroande resultat. Regelverket är väldigt tydligt. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att förebygga hot och våld och många arbetar också bra med de här frågorna. Men det är uppenbart att mer behöver göras, säger förbundsordförande Heike Erkers.

På frågan om risken för hot och våld tas på tillräckligt stort allvar på arbetsplatsen är det 36 procent som instämmer helt, medan 30 procent instämmer delvis eller inte alls.

– När det gäller hot och våld måste det handla om nolltolerans och inget annat. Det är viktigt att det är en öppen atmosfär på arbetsplatsen och att medarbetarna kan vara trygga med att frågorna om hot och våld tas på största allvar, säger Heike Erkers.

Var fjärde medlem i Östergötland tycker att förekomsten av hot och våld har ökat under de senaste tre åren. En av tio har övervägt att sluta på grund av risken för hot och våld.

– Ingen ska behöva utsättas för hot och våld i samband med sitt arbete. Det är extra allvarligt när de som drabbas arbetar i samhällsviktiga funktioner, som våra medlemmar gör, säger Heike Erkers.

Fakta:

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Målgrupp är förbundets yrkesverksamma medlemmar i hela landet. Rapporten för Östergötland bygger på 752 intervjuer som genomfördes under perioden 22 augusti – 20 september 2017.

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar runt 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Källa: Akademikerförbundet SSR

Kommentarer är avstängda