javplatform

Världsarvsstaden Falun utvald som hållbar pilot

Inlagd av on apr 29th, 2019 Sparad i Kultur. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Världsarvsstaden Falun. Foto: Per Eriksson

Världsarvsstaden Falun. Foto: Per Eriksson

Världsarvet Falun och Kopparbergslagen har blivit utvald som pilot i ett nytt projekt som ska lyfta och utveckla världsarv som hållbara besöksmål. Visit Dalarna har fått i uppdrag att driva projektet och har rekryterat Ulrika Nisser, expert inom hållbar destinations- och produktutveckling, som projektledare.

Projektet ”Stärka världsarv” syftar till att ta fram ett verktyg som är användbart för svenska kulturarvsbesöksmål och framför allt för att utveckla hållbara världsarv. FN-organet Unesco har idag en tiostegsmetod för att utveckla världsarv som hållbara besöksmål, men modellen är svåranvänd och behöver anpassas för att bli lättare för världsarven att arbeta med.

För att göra detta har Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket beviljat medel till Region Dalarna, som i sin tur gett Visit Dalarna uppdraget att genomföra projektet – med världsarvet Falun och Kopparbergslagen som pilot.

Det är ett otroligt fint erkännande att Falun blivit utvald som pilot för projektet och ett kvitto på att vi i Dalarna ligger i framkant i arbetet med hållbarhet inom besöksnäringen. Genom projektet har vi även möjlighet att utveckla, stärka och skapa flera aktörer runt världsarvet. På så sätt kan vi skapa fler och bättre besöksupplevelser. I förlängningen främjar det entreprenörskap i såväl Faluns som hela Dalarnas och Sveriges besöksnäring, säger Lotta Magnusson, chef för strategisk utveckling på Visit Dalarna.

Projektet består av två delar. Dels handlar det om att förenkla och utveckla Unescos modell, dels att genomföra och testa modellen i praktiken. Där är världsarvet Falun och Kopparbergslagen utvald som pilot.

Ulrika Nisser har en bakgrund som projektledare för regeringsuppdrag inom hållbar destination- och produktutveckling vid myndigheten Tillväxtverket. Från och med maj månad delar hon sin tid mellan den nya världsarvssatsningen i Falun och pågående uppdrag på Tillväxtverket som hon avslutar vid årsskiftet.

– Ambitionen för Visit Dalarna är att skapa en breddad samverkan som utgår från världsarvets unika värden. Både för att utveckla befintliga och nya besöksupplevelser men också för att stärka attraktiviteten för besökare, boende och de som verkar i och kring Falun. Det ska bli spännande att se om arbetet med att utveckla Unescos verktyg för hållbar besöksmålsutveckling kan bidra till en stärkt destinationsutveckling i Falun med världsarvet som inspiration och möjlig motor, säger Ulrika Nisser, tillträdande projektledare vid Visit Dalarna.

Källa: Visit Dalarna

Kommentarer är avstängda