Belysning, lås och högtalare: Det här vill vi helst styra med mobilen i våra hem

Vardagsrum. Foto: Holger.Ellgaard
Foto: Holger.Ellgaard

Smarta bostäder blir allt vanligare i Sverige då nya lösningar möjliggör för konsumenter att styra sitt hem med mobilen. Men vad vill vi helst kunna kontrollera? Belysningen visar det sig. Och varför? Eftersom det är smidigt. Det visar en ny undersökning från Skanska.

En ny riksrepresentativ undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Skanska visar att många vill styra sitt hem genom mobiltelefonen. Belysningen är den funktion som allra flest vill kontrollera. Det uppger närmare fyra av tio. Digitalt lås och larm, högtalare samt värme och el följer därefter.

Föga förvånande visar undersökningen att unga är mer benägna att kunna styra saker med telefonen än den äldre generationen. Hela 51 procent i åldern 16 till 29 år vill exempelvis kunna sköta högtalaren med mobilen. Motsvarande siffra i åldersgruppen 60 till 74 år är endast 10 procent.

– Tekniken fortsätter att utvecklas i ett högt tempo och många vill idag kunna sköta saker i hemmet på distans. Förutom att det är praktiskt och bekvämt finns det även fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Möjligheten att reglera värme och el på distans gör att det blir enklare för fler att energieffektivisera sina hem. För oss är det mycket viktigt att tänka på hur vi kan möta de här behoven när vi utvecklar nya bostäder, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem.

Smidighet, kontroll och teknikintresse

Undersökningen visar också att drygt hälften vill kunna styra sitt hem med mobilen eftersom det är smidigt. Många svarar också att de vill kunna ha kontroll över hemmet på distans. Endast fyra procent svarar att de vill kontroller saker i hemmet med telefonen eftersom att de då inte behöver röra på sig.

Topplista: Sakerna i hemmet vi vill kunna styra med mobilen

1. Belysning                                           37 %

2. Digitalt lås och larm                          36 %

3. Högtalare                                           32 %

4. Värme och el                                     31 %

5. TV                                                        31 %

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Skanska i juni 2019. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 501 personer i åldrarna 16–74 deltagit i undersökningen.