Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Märit Bergendahl ny ordförande i SIBF

Märit Bergendahl är ny ordförande i Svenska Innebandyförbundet. Det står klart efter söndagens Förbundsmöte. -Jag är ödmjuk inför uppgiften att leda styrelsen de kommande åren, säger hon.

De röstningsberättigade på Förbundsmötet i Bromma gick på Valberedningens framlagda förslag: Märit Bergendahl valdes till ny ordförande i Svenska Innebandyförbundets styrelse.

-Jag är ödmjuk inför uppgiften att leda styrelsen de kommande åren. Som ordförande har man en viktig roll, men det är hela styrelsen som gör jobbet tillsammans, säger hon och fortsätter:

– Kommande säsong hoppas jag att vi kommer tillrätta med de motstridigheter som har funnits gällande Svenska Superligan, så att vi med gemensamma krafter kan dra åt samma håll. Det har haft en hämmande effekt på vår utveckling.

Till vardags är 50-åriga Bergendahl jurist och arbetar som domare. Hon har innehaft flera olika chefstjänster och arbetar just nu som chef vid en EU-insats i Palestina.

2015 valdes Bergendahl in i Svenska Innebandyförbundets styrelse och blev vice ordförande året därpå. Hon har ett långt föreningsengagemang bakom sig med tio år i FBC Lerums styrelse där hon hälften av tiden varit ordförande. När hon 2015 blev nominerad av Göteborgs Innebandyförbund (i dag Västsvenska) till Svenska Innebandyförbundets styrelse visste hon genast att hon ville bidra till arbetet på nationell nivå.

– Jag tyckte att Svenska Innebandyförbundets arbete med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) var väldigt spännande och gillade också sättet att se på idrottens roll i samhället. Det kunde jag identifiera mig med och jag känner ett starkt engagemang för det. Det idrottsföreningar gör handlar om mer än att bara ge möjligheten att delta i en idrott. Jag har en bra förståelse för de utmaningar och den verksamhet som bedrivs i föreningarna och hur långt det kan vara från innebandyplanen i den egna orten till förbundskansliet i Stockholm. Jag värnar om föreningarnas verksamhet och försöker alltid vara mån om att föreningsperpektivet och effekten för den enskilda föreningen beaktas i våra beslut.

Bergendahl har varit med i lanseringen av Svensk Innebandy Vill, det dokument som ligger till grund för hur Svenska Innebandyförbundet arbetar.

-När vi lanserade Svensk Innebandy Vill fick vi ett bra material att arbeta med för att göra innebandyn till det vi vill att den ska vara. Jag tror att många ser det som en positiv viljeinriktning. Att få jobba med de frågorna har varit otroligt inspirerande och det är något vi ska fortsätta med. Min förhoppning är att vi har en gemensam syn på hur innebandy kan utvecklas framåt.

Det här är första gången genom tiderna som Svenska Innebandyförbundet har en kvinna som ordförande.

-Jag vill inte att folk ska tro att jag bara vill främja daminnebandy bara för att jag är kvinna. Jag tycker att killar och tjejer ska ha lika goda förutsättningar att utöva vår sport. Det är viktigt att både kvinnor och män deltar i våra beslutande organ, det gynnar alla och det är något vi behöver arbeta med hela tiden. Men väl inne i en styrelse ska könet inte spela någon roll, utan det viktigaste är att vi får en styrelse vars kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra och där alla ledamöter bidrar till de mål som vi sätter upp.

Tomas Engholm, som har suttit som ordförande i styrelsen sedan augusti 2012 och nu inte ställde upp till omval, blev på Förbundsmötet utnämnd till hedersordförande i Svenska Innebandyförbundet. Sedan tidigare är även Tomas Eriksson hedersordförande.

Hela Svenska Innebandyförbundets nya styrelse:

Märit Bergendahl, ordförande

Martin Klabere

Victoria Wikström

Helen Sundström Hetta

Lena Larsson

Andreas Carlsson

Helén Wiklund Wårell

Carin Sjöberg

Mats Romell