Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fördubbling av förseningsärenden på resa – så fungerar din försäkring

Intresset för utlandsresor har varit stort under 2022, inte minst under sommaren. Samtidigt har flygresandet omgärdats av problem: strejk och personalbrist har lett till inställda avgångar och stora förseningar för både flyg och bagage. Den senaste statistiken från försäkringsbolaget If visar att antalet förseningsärenden under 2022 nästintill fördubblats jämfört med före pandemin.

Under juni i år genomförde If en undersökning som visade att nästan 40 procent av svenskarna planerade att resa utomlands under sommaren. Detta var nära en fördubbling gentemot 2021 där endast 17 procent svarade att de planerade resa utomlands.

Enligt Eurocontrol, den europeiska organisationen som styr luftrummet i Europa, var fyra av tio flyg från Arlanda inställda eller försenade under juni och juli. Totalt rör det sig om över 10 000 resor. Många andra flygplatser i Europa har haft samma problematik. Det syns tydligt också i antalet försäkringsärenden. Att missa flyget på grund av kö på flygplatsen täcks normalt inte av försäkringen, men man kan få ersättning för förseningar, eller om bagaget inte kommer fram till destinationen.

Antalet försäkringsärenden på grund av förseningar av flyg eller bagage har ökat med 92 procent under 2022, jämfört med 2019.

– Det är viktigt att se över sitt reseskydd innan man bokar sin resa. I hemförsäkringen ingår vanligtvis ett grundskydd som ersätter kostnader vid olycksfall eller akut sjukdom på resan. Men vill man även kunna få hjälp vid till exempel bagageförsening eller kunna avbeställa resan behöver man oftast teckna en tilläggsförsäkring, säger Daniel Collvik, teamledare på reseskador på If.

Hur gäller hemförsäkringen när du är på resa? 

Det vanliga reseskyddet i hemförsäkringen gör att de som omfattas av försäkringen kan få hjälp om något händer på resan. Försäkringen täcker kostnader för att få hjälp på plats om någon av de försäkrade blir sjuk, skadad, bestulen, utsatt för rån eller överfall eller krävd på skadestånd. Den kan även ersätta hemtransport om du inte kan resa hem som vanligt på grund av ett olycksfall eller akut sjukdom.

Ifs tips inför resan

Res aldrig oförsäkrad och se till att alla som bor i hushållet är medförsäkrade i hemförsäkringen. Det kan bli dyrt om du behöver vård utomlands eller hjälp med hemtransport efter skada eller sjukdom.

Ska du vara bortrest mer än 45 dagar eller ägna dig åt riskfyllda aktiviteter behöver du oftast förlänga ditt reseskydd eller teckna en separat försäkring.

Se över vad som ingår i din reseförsäkring. Om du ska teckna ett extra reseskydd kan det vara viktigt att göra detta innan du bokar/slutbetalar din resa. Detta för att alla moment i reseskyddet ska gälla.

Se alltid till att vara ute i god tid till flygplatsen. Om du missar flyget på grund av förseningar och köbildning inne på flygplatsen täcks detta normalt sett inte av försäkringen.

Om du råkar ut för flyg- eller bagageförsening (i mer än sex timmar), och har en försäkring som ersätter detta, är det viktigt att du gör en anmälan till researrangör eller transportföretaget. Spara allt underlag gällande förseningen då detta kan behövas vid anmälan till försäkringsbolaget.

Ta alltid med dig ett utlandsresekort, elektroniskt eller fysiskt, på resan. Där hittar du viktig information om reseskyddet, vart du vänder dig om du är i behov av akut hjälp eller hur du går till väga om du blir sjuk.

Källa och foto: If Skadeförsäkring