Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Storkyrkans nya tornfärg blir synlig idag

Efter hundratals år kan Stockholmarna nu se Storkyrkans tornspira (lanternin) i dess ursprungliga färg. Djupröd i stället för koppargrön.

När Stockholms Domkyrkoförsamling 2017 beslutade sig för att renovera Storkyrkans exteriör och återställa dess barockgestaltning från 1743, så uppstod en diskussion med Länsstyrelsen och Statsbyggnadskontoret. Vid antikvariska efterforskningar hade Domkyrkoförsamlingen klarlagt att torntoppen (lanterninen) i koppar, som de senaste 200 åren synts sticka upp koppargrön över gamla stans hustak, ursprungligen var rödmålad. Efter överklagan fick Domkyrkoförsamlingen rätt att återställa lanterninen till dess ursprungliga färg.

I nära två år har tornet varit inslaget i byggställningar och väv, osynligt för stockholmarna. Men nu, torsdag och fredag avtäcks lanterninen och den ny-förgyllda kyrktuppen blickar återigen ut över staden. Den djupröda lanternin (torntoppen) med dess guldinslag och ljust varmrosa putsade tornsidor kommer ge en ny karaktär åt ett av Stockholms äldsta och mest välkända landmärken; Storkyrkan.

Storkyrkans renovering har pågått i två och ett halvt år och beräknas vara färdigt i januari 2023. Det var lös puts och vittrande sten som föranledde renoveringen. Vid undersökning av tornet hittades den ursprungliga färgen, som nu pryder lanterninen.

Renoveringen har varit som mest omfattande uppe i tornet. Träkonstruktionen som utgör torntoppen (lanterninen) visade sig vara svårt skadad av fukt och satt delvis lös och skapade sprickor i tornet med sina rörelser. Med några av Sveriges skickligaste timmermän, stenhuggare och plåtslagare har nu tornet återfått 1743 års barockgestaltning. En renovering som ska stå sig i 100 år.

Att måla kopparplåt var vanligt förr i tiden och gjordes både av estetiska skäl och för att skydda plåten och förlänga dess livslängd. En ny obehandlad kopparplåt blir ganska omgående svart och övergår sedan i grönt under ca 50 år. Därav har plåten på Storkyrkans tak på långskeppet, där enbart vissa delar av kopparen behövdes bytas ut, ersatts med en behandlad plåt som ser grön ut redan från början. De taken har inte varit målade tidigare.

Bakgrund
I samband med bytet av kopparplåtar i tornet hittades flera skrin från olika tidsepokers renoveringar gömda under globen som bär upp korset och tuppen. Den äldsta från 1743. Dessa öppnades vid en ceremoni i Storkyrkan i september och har nu lagts tillbaka på sin ursprungliga plats under tuppen. Ett skrin från vår tid kommer att placeras på hemlig plats.

Källa: Stockholms Stift
Foto: Julian Herzog