Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Förbud att jaga hjort, rådjur och vildsvin med hund

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter rådjur, hjort och vildsvin inom länet. Anledningen är att vi haft en ihållande kyla i kombination med mycket snö och att prognosen visar att vintervädret kommer att fortsätta. För att förhindra att viltet utsätts för onödigt lidande införs nu ett förbud under en månad.

I länet har det under en längre tid varit relativt mycket snö med ihållande kyla. Vissa delar i länet har riktigt djupt snötäcke, vilket medför problem för djuren. Under väderför­hållan­den med snö och kyla som kan medföra skare, har djuren svårt att ta sig fram. Spe­ciellt rådjur, hjort och vildsvin får problem att förflytta sig. Det ­går också åt mer energi för viltet att få i sig den föda de behöver. Att be­driva jakt med hund under dessa förhållanden innebär att djuren utsätts för onödigt lidande och på­frestningar.

– Vi vet att de flesta av våra östgötska jägare redan i dag avstår från att jaga med hund, men vi får frågor av jägare från andra delar av landet som har för avsikt att komma hit och jaga, säger Mia Kjällander, handläggare på rättsenheten. Nu pekar allt på att kylan och snön kommer att hålla i sig även under januari och därför inför vi ett förbud.

Beslutet träder i kraft den 31 december och gäller längst till och med den 31 januari 2011. Jägarens skyldighet, gäller fortfarande, att vid jakt efter rådjur, hjort och vildsvin, spåra upp skadat vilt med särskilt tränad hund inom två timmar efter att djuret påskjutits.

Enligt jaktlagen (1987:259) ska jakt bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande (27 §). Dessutom ska jakt eller jaktträning med hund bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållanden inte utsätts för onödiga påfrestningar (18 § jaktförordningen (1987:905).

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län.