Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Scania sänker produktionstakten beroende på vikande efterfrågan

Foto: Wikimedia

Scania ser en fortsatt lägre efterfrågan på ett flertal marknader och kommer från januari att sänka produktionstakten vid anläggningarna i Europa och Latin­amerika. Anpassningen kommer att hanteras med den flexibilitet som finns inom företaget.

Den ekonomiska oron i Europa och världen har lett till en allt större tveksamhet hos kunderna att investera i nya produkter. I november 2011 genomförde Scania en neddragning av produktionstakten med cirka 15 procent på global nivå, men sedan dess har efterfrågan försämrats ytterligare.

− Inbromsningen i Europa och Mellanöstern har fortsatt, samtidigt som vi även ser en lägre takt i orderingången från andra marknader, säger Martin Lundstedt, ansvarig för Scanias försäljning och marknadsföring.

I Brasilien finns en osäkerhet om marknadsutvecklingen under första halvåret 2012 mot bakgrund av övergången till den nya emissionslagstiftningen Euro 5 och utvecklingen av den globala efterfrågan på råvaror och jordbruksprodukter.

På global nivå kommer Scania att sänka produktionstakten med cirka15 procent från januari. Anpassningen av produktionsnivåerna kommer ske vid anläggningarna i Europa och Latinamerika och hanteras inom ramen för de flexibilitetsavtal som finns mellan företaget och de fackliga organisationerna.

− Det innebär att vi successivt måste anpassa bemanningen, vilket tyvärr medför att vi inte har möjlighet att förlänga kontrakten med drygt 1 000 visstidsanställda inom den globala produktionen, säger Anders Nielsen, chef för Scanias produktion och logistik.

Produktionsneddragningen som genomfördes i november innebar att 900 av totalt 1400 visstidsanställda i Europaproduktionen inte fick sina kontrakt förlängda.

Den nu beslutade anpassningen innebär att huvuddelen av de återstående visstidsanställda i Europa kommer att beröras samt även merparten av de visstidsanställda i Latinamerika.

Sedan snart två år tillbaka arbetar Scania med korta och stabila leveranstider, cirka åtta veckor inom Europa, för att så tidigt som möjligt få in rätt signaler till produktionssystemet vid förändringar i orderingången. Därigenom minimeras lageruppbyggnaden.

Källa: Scania