Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Karo Bio sluter avtal med Pfizer kring Rorgamma för utveckling av läkemedel mot autoimmuna sjukdomar

Foto: Wikimedia

Karo Bio AB (publ) ingår ett forskningssamarbete med Pfizer Inc., för att upptäcka och utveckla nya småmolekulära substanser som hämmar aktiviteten i RORgamma för behandling av autoimmuna sjukdomar.

Pfizer förbinder sig att fullt ut finansiera forskningskostnaderna och får ensamrätt till de produkter som utvecklas som ett resultat av samarbetet. Karo Bio kan erhålla upp till 217 miljoner dollar (ca 1 500 miljoner kronor) vid undertecknandet och när vissa delmål uppnås samt, utöver det, royalty på försäljning av framtida läkemedel.

Den nukleära hormonreceptorn RORgamma är ett nytt attraktivt mål för behandling av autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, multipel skleros (MS) och psoriasis. RORgamma kontrollerar direkt produktionen och utsöndringen av cytokinsubstansen IL-17, en viktig orsak till inflammation. Receptorns nyckelroll i utvecklingen av sjukdomspatologi har påvisats i kliniska studier med monoklonala antikroppar som neutraliserar aktiviteten hos IL-17.

Karo Bio har arbetat fram ett eget utvecklingsprogram för RORgamma och då upptäckt nya, potenta och specifika substanser som hämmar aktiviteten av RORgamma.

”Vi är mycket glada över att samarbeta med Pfizer kring RORgamma och med avtalet i sin helhet. Avtalet säkrar en tätposition inom detta nya och snabbt framväxande område inom autoimmuna sjukdomar. Det bekräftar också det kommersiella värdet av Karo Bios ledande position inom utveckling av läkemedel som verkar genom nukleära receptorer”, säger Karo Bios VD Per Bengtsson.

Källa: Cisionwire