Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nobina vinner trafikavtal i Oslo – värde 1,5 mdr NOK

Nobina vinner en av Norges största trafikupphandlingar någonsin och tar över busstrafiken i västra Oslo med cirka 78 bussar och 230 medarbetare. Kontraktet löper över sju år och är värt totalt cirka 1,5 miljarder NOK. Dessutom finns en möjlighet till tre års förlängning. Därmed utökar Nobina sin norska kontraktsportfölj med omkring 30 procent. Samtidigt görs den hittills största satsningen på biogasbussar i linjetrafik i Oslo. Trafikstart sker i oktober 2012.

Värdet av det nya trafikavtalet är cirka 209 miljoner NOK i omsättning per år och avtalet löper sju år från trafikstarten den 7 oktober 2012, med möjlighet till tre års förlängning. Avtalet bygger på en kombination av fast pris och rörlig ersättning (bonus) för kundupplevd kvalitet. Bonusen kan uppgå till maximalt åtta procent av kontraktsvärdet.

– Det är glädjande att Nobina fortsätter att ta marknadsandelar i Norge genom flera ersättningsavtal med en bonusdel. Det gör att vi får än mer kraft att driva arbetet med att förbättra effektiviteten i vår norska verksamhet – och få fler att resa tillsammans, säger Ragnar Norbäck, VD och koncernchef för Nobina AB.

Trafiken i västra Oslo präglas av en stor mängd jobbpendling med högt kapacitetsutnyttjande av bussarna, vilket ställer krav på en mycket stabil leverans för att få nöjda kunder. Ambitionen är också att uppnå en resandeökning under avtalsperioden då det planeras för flera nya bostadsområden i området.

– Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att återigen utveckla resandet i ett av Norges viktigaste och växande trafikområden. Det här avtalet har ett stort symbolvärde eftersom Oslotrafiken har varit en betydande del i Nobinas historiska uppbyggnad i Norge och nu är vi tillbaka, säger Ragnar Norbäck.

I samband med upphandlingen görs den hittills största satsningen på biogasbussar i linjetrafik i Oslo. Avtalet omfattar en rejäl förnyelse av bussflottan med en stark miljöprofil och bättre komfort för kunderna. 51 av de totalt 78 nya bussarna kommer att drivas med biogas, övriga körs på diesel. Bussarna får dessutom AC och blir tillgänglighetsanpassade. Nobina kommer därför att medverka till att etablera en helt ny infrastruktur för pålitliga gasleveranser och en smidig tankning av gasbussarna.

Källa. Nobina.