Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Inlägg publicerade i “Ekonomi”

Stabilare trend för konsumtionen

Det har skett en viss återhämtning i konsumtionen hittills i februari, men nivån ligger fortfarande omkring 5 procent lägre än under motsvarande period i fjol.…

En förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Regeringen har i dag beslutat en lagråds­remiss med förslag till en ny fastig­hets­mäklarlag. Den nya lagen innebär en mer hel­täckande och slag­kraftig tillsyn över fastig­hets­mäklar­branschen.…

Fribeloppet slopas till och med 30 juni

Det finns ett fortsatt behov av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i vården där det behövs med anledning av coronapandemin. Nu föreslår…