Det här plockar veterinären ur husdjurens magar under julhelgen

Glitter, presentsnören och leksaker – det finns egentligen ingen hejd på vad våra katter och hundar kan sätta i sig. Medan familjen umgås och äter julskinka hittar husdjuren på egna äventyr och kan drabbas av julens dolda faror. Om det går riktigt illa krävs ett akutbesök på närmsta veterinärklinik för att öppna buken och plocka […]

Nära tusen orosanmälningar varje dag till socialtjänsten

Förra året gjordes sammanlagt 331 000 anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa till landets socialtjänster, vilket motsvarar närmare 1 000 anmälningar om dagen, året runt. Det framkommer i Socialstyrelsens första nationella kartläggning av orosanmälningar som presenteras idag. Kartläggningen omfattar helåret 2018 och inte mindre än 80 procent av landets kommuner och […]

Nu ska ansvaret för textilavfallet utredas

Regeringen har beslutat om en utredning som ska se hur producenterna kan få ansvar över omhändertagandet av vårt textilavfall. Regeringen har utsett Birgitta Losman vid högskolan i Borås som särskild utredare. Textiltillverkning har en stor miljöpåverkan, men rätt använt kan textilavfall vara en värdefull resurs i en cirkulär ekonomi. Flera aktörer inom textilbranschen är redan […]

Hot, våld och sexuella trakasserier vardag för anställda på tågen

Seko, Service- och Kommunikationsfacket, presenterar idag en alarmerande rapport om arbetsmiljön för anställda inom järnvägstrafiken. Hot, våld och sexuella trakasserier är vardag bland den personal som ska visera biljetter och ge bra service till resenärerna ombord. Sekos förbundsordförande menar att det är en ohållbar situation. – Det måste bli ett stopp på alla hot och […]

Barns stillasittande ökar under jullovet

WHO senaste rapport visar att åtta av tio svenska barn rör sig för lite och att utvecklingen försämrats de senaste 15 åren. Svenska barn och ungdomar rör sig minst i Norden. Barn sitter stilla i skolan men rör sig ändå mer där än på fritiden. Snart är det jullov och för många barn ökar stillasittandet […]

Omfattande smuggling av narkotika stoppades

En kvartett som smugglat stora mängder droger till Sverige har stoppats. Tullverkets utredning visar att de misstänkta har smugglat in droger till ett värde av 9,3 miljoner kronor. Brottsrubriceringen för den misstänkte huvudmannen är synnerligen grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. De tre andra personerna misstänks för grov narkotikasmuggling. I dag väcks åtal vid Vänersborgs tingsrätt. […]

Svenska PISA-resultat visar att svensk skola står stark

Dagens PISA-rapport visar att svenska elever lär sig mer inom samtliga kunskapsområden och att kunskapsresultaten är tillbaka på samma nivå som år 2006. Det visar att de senaste årens stora satsningar på skolan har haft effekt. Regeringen har fokuserat på att förbättra undervisningens kvalitet genom satsningar på fler anställda i skolan, kvalitativ fortbildning för lärare, […]

Kela med hunden – en farlig smittorisk?

Ett par fall av sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor har nyligen aktualiserats. Men betyder det slutet för gosigt hundmys? Nej, med rätt åtgärder kan du undvika de flesta smittor. Risken att blir sjuk från din hund är liten om den är frisk, ren och fri från parasiter. Däremot gäller det att vara […]

Halka och snö drabbar många – 7 200 fallolyckor utomhus

Nu har snö och is lagt sig på många gator runtom i landet och under måndagen utfärdade SMHI klass-1 varning för plötslig ishalka i 24 distrikt. Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan och antalet arbetsolycksfall utomhus ökar varje år när halkan slår till. Många drabbas, men skadorna till följd av fall kan bli färre och mindre […]

Kastrering av män byggde på kunskap om kvinnans kropp

För män med prostataproblem var kastrering länge en behandlingsmetod. Men besluten om kastrering i början av 1900 grundade sig i att man trodde att mannens prostata motsvarade kvinnans livmoder. En ny avhandling från Linköpings universitet vänder på föreställningen om mannen som norm i medicinhistorien. Många män vet att godartad prostataförstoring kan påverka livskvaliteten. Prostatan, som […]

1 2 3 587