javplatform

Fler steg för att garantera att kommuner planerar för bostadsförsörjningen bland grupper med svag ställning på bostadsmarknaden »

Fler steg för att garantera att kommuner planerar för bostadsförsörjningen bland grupper med svag ställning på bostadsmarknaden

Regeringen har beslutat att ge utredaren, Hanna Wiik, ett utökat uppdrag att närmare undersöka hur kommunerna arbetar med bostadsförsörjningen för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Hanna Wiik är förvaltningschef för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting. Utredaren får genom tilläggsdirektivet i uppdrag att bland annat kartlägga hur kommunerna arbetar med att analysera och […]

Håll svinpesten utanför Sverige »

Håll svinpesten utanför Sverige

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisar och vildsvin. Den sprider sig i Europa och finns i Sveriges närområde – i Baltikum, Polen, Tjeckien och Ryssland. Viruset sprids genom direktkontakt mellan djur, men också via kläder, skor, fordon och köttprodukter. Afrikansk svinpest smittar inte människor. Rått kött och köttprodukter utgör en stor risk […]

Många organdonatorer – men behovet fortsatt stort »

Många organdonatorer – men behovet fortsatt stort

Hittills i år har 91 avlidna personer kunnat bli organdonatorer. Det innebär ett resultat i nivå med 2016, då antalet donatorer var högre än någonsin tidigare. Samtidigt är det fortsatt många som står på väntelistan för ett nytt organ. Antalet organdonatorer har ökat stadigt från 2012, då 141 avlidna personer kunde donera sina organ. Mellan […]

Snabbare mammografiscreening med hjälp av artificiell intelligens (AI) »

Snabbare mammografiscreening med hjälp av artificiell intelligens (AI)

Mer än en miljon mammografibilder kommer att användas i ett nytt projekt där datorer försedda med artificiell intelligens ska hitta fler bröstcancertumörer än idag. Dessutom i ett tidigare skede. Något som ökar möjligheten för att fler kvinnor kan behandlas i tid – och överleva. Projektet Mammo-AI , där både forskare och läkare från bland annat […]

Nationell kartläggning och sammanställning av arbete inom turism- och rekreationscykling »

Nationell kartläggning och sammanställning av arbete inom turism- och rekreationscykling

Regeringen har inom ramen för den nationella cykelstrategin beslutat att ge Tillväxtverket i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscykling. – Turism- och rekreationscyklingen utvecklas positivt och Sverige har potential att utveckla området ytterligare. Det finns pågående projekt och initiativ på området i Sverige och i […]

Nya lärosäten för polisutbildningen undersöks »

Nya lärosäten för polisutbildningen undersöks

Polisen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att starta polisutbildningen vid ytterligare två lärosäten, en i södra och en i västra Sverige. Det beslutade regeringen på torsdagen. Sveriges befolkning ökar kraftigt och inom flera områden i samhället har det växt fram en ny typ av brottslighet. Samhällsutvecklingen medför att det ställs högre krav på polisen […]

Omfattande utbildning mot terrorism »

Omfattande utbildning mot terrorism

Polisen genomför omfattande utbildningsinsatser för att kunna bemöta terrorism. Det finns inga planer på neddragningar av dessa utbildningar. Medieuppgifter har gjort gällande att Polismyndigheten ställer in utbildningar i polisiär konflikthantering (Polkon) under hösten. Det är felaktigt. Polkon är polisens grundläggande utbildning i självskydd, vapen och taktik och ska bland annat förbereda poliser att hantera svåra […]

Regeringen tillsätter utredning för stärkt elevhälsa »

Regeringen tillsätter utredning för stärkt elevhälsa

Regeringen tillsätter nu en särskild utredare för att bland annat kartlägga och analysera skolornas arbete med stöd och elevhälsa. Utredaren ska lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Skolinspektionens tillsyn visar att det är vanligt att huvudmän inte tillgodoser elevernas […]

Ny utredare för översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen »

Ny utredare för översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Regeringen utser Gunilla Malmborg som ny särskild utredare för Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Förordnandet gäller från den 1 augusti 2017. Gunilla Malmborg har en lång erfarenhet inom Socialdepartementet och dess sakområden. Hon är utbildad socionom och har en bakgrund inom socialtjänsten i Stockholms Kommun. Gunilla Malmborgs senaste uppdrag har varit […]

Upptäckta proteiner hjälper bakterier att dela sig »

Upptäckta proteiner hjälper bakterier att dela sig

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt två proteiner som bidrar till att bakterieceller delar sig. På sikt kan upptäckten underlätta utvecklingen av nya antibiotika som måste tas fram när resistensen ökar mot befintlig antibiotika. Det är biologer vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund som tillsammans med brittiska kollegor vid John Innes Centre i Norwich har kartlagt […]

Foto Galleri