javplatform

Kvinnor gosar hellre med katten – än med partnern »

Kvinnor gosar hellre med katten – än med partnern

Många hjärtan dunkar varmt för våra katter, och hela 88 procent av kattägarna säger sig älska sin katt. Så varför inte krypa upp i soffhörnan tillsammans med kissen istället för sin partner? Det gör i alla fall hälften av kvinnorna, visar en färsk undersökning som Agria Djurförsäkring låtit göra.  Hela 82 procent anser att katten […]

Ny arena för förbättrat samarbete inom livsmedelssektorn »

Ny arena för förbättrat samarbete inom livsmedelssektorn

Orkla är ett av flera företag och organisationer inom livsmedelssektorn som har startat ett gemensamt arbete och en nya arena för förbättrad samverkan. Representanter från Orkla, Lantmännen, Arlafoods, HKScan, Oatly, LRF och Axfood har formulerat en avsiktsförklaring som inkluderar både en vision för den svenska livsmedelssektorn samt vad svensk livsmedelsproduktion kan åstadkomma. Måndag 29 maj […]

Tydligt samband mellan läkares ledarskap, högre patientsäkerhet och nöjdare personal »

Tydligt samband mellan läkares ledarskap, högre patientsäkerhet och nöjdare personal

En ny, unik forskningsöversikt av Medical Management Centre på Karolinska Institutet, visar tydliga kvalitetssamband i verksamheter som förmår att tillvarata läkares medicinska kompetens i ledningsarbetet. Den internationella forskningen visar att medicinsk kompetens i ledningen ger högre patientsäkerhet och bättre hälsoutfall. På uppdrag av Sveriges läkarförbund har Medical Management Centre på Karolinska Institutet sammanställt den internationella […]

Mors dag: Mest jämställt i norr »

Mors dag: Mest jämställt i norr

På söndag gratulerar vi alla mammor på Mors dag och samtidigt passar vi på att redovisa hur jämställt Sverige tar ut föräldraledighet och VAB. Dorotea och Umeå i Västerbottens län hade Sveriges mest jämställda uttag av föräldraledigheten under 2016. Där tog kvinnorna ut 66 procent av föräldrapenningen och männen 34 procent. I andra änden av […]

Satsning på forskning om framtidens arbetsmarknad och arbetsrelaterad ohälsa »

Satsning på forskning om framtidens arbetsmarknad och arbetsrelaterad ohälsa

Regeringen har gett Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning. Syftet är att öka kunskapen om hur digitaliseringen och automatiseringen påverkar arbetsmarknaden, öka kunskapen om arbetsrelaterad ohälsa, arbetsmiljöns hälsoeffekter och diskriminering i arbetslivet. Regeringen anser att det finns flera utmaningar på arbetslivsområdet som behöver mötas […]

Bevattningsförbud införs »

Bevattningsförbud införs

Sölvesborg Energi inför bevattningsförbud från och med idag. Från och med i söndags morse har vattennivån i högreservoaren sjunkit dramatiskt och inte återhämtat sig som den bör. Vi har inför denna sommar gjort flera stora investeringar för att vara så bra rustade som möjligt, vi har kopplat in flera borror, kopplat samman våra vattennät samt […]

Miljöpartiet vill ställa om transportsektorn »

Miljöpartiet vill ställa om transportsektorn

Totalt sett står transporternas utsläpp för ungefär en tredjedel av alla Sverige utsläpp. Målet som satts i det klimatpolitiska ramverket är att transportsektorns utsläpp ska ned med minst 70 % till år 2030. Det finns ingen enskild åtgärd som ensam kommer att minska transporternas utsläpp på det sätt som behövs. Istället behövs det en rad […]

Millennials intresserade av miljö, Generation Z av sociala frågor och jämlikhet »

Millennials intresserade av miljö, Generation Z av sociala frågor och jämlikhet

Det finns stora skillnader mellan de olika yngre generationerna i Sverige. Generation Z, som består av ungdomar mellan 10-16 år, värderar sociala frågor högre än miljöansvar. Millennials däremot, ungdomar och unga vuxna mellan 16 och 26 år, är istället mer fokuserade på miljö och klimat. Det visar den studie som SB Insight genomförde under april […]

Enklare för den som behöver ta hand om sina nära och kära »

Enklare för den som behöver ta hand om sina nära och kära

När en anhörig är allvarligt sjuk och behöver extra stöd från någon i sin närhet, då kan denna få närståendepenning från Försäkringskassan som ersättning för förlorad inkomst. Regeringen föreslår nu att det ska bli enklare för den som behöver gå ner i tid på jobbet och enklare att få denna ersättning, också deltid. – Du […]

Fiskar påverkas av antidepressiv medicin i vattnet »

Fiskar påverkas av antidepressiv medicin i vattnet

Hundratusentals svenskar tar läkemedel mot depression – men preparaten går ofta rakt genom kroppen och via avloppsystem och reningsverk ut i sjöar och andra vattendrag. I sin doktorsavhandling ”Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors in the Environment – Effects of Citalopram on Fish Behaviour” ser Martin Kellner tydliga beteendeförändringar hos fisk som lever i vatten med spår […]

Foto Galleri