Mer pengar till hbtq-organisationer

Regeringen ökar statsbidraget till hbtq-organisationer. Beslutet innebär att hbtq-organisationer får möjlighet att ansöka om 2 miljoner kronor extra i bidrag årligen. I budgetpropositionen för 2020 beslutade regeringen om ökade resurser till arbetet med att stärka hbtq-personers rättigheter. Arbetet förstärks med 14 miljoner kronor per år från med år 2020, och ytterligare 10 miljoner per år […]

Coronaviruset – ny checklista ska hjälpa företagen att säkra arbetsmiljön

Hur påverkar det nya coronaviruset arbetsmiljön? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Hur kan man undvika smitta? Det nya coronaviruset väcker många frågor. För att stötta företagen har Prevent tagit fram en ny digital checklista som kan användas på alla arbetsplatser. Det nya coronavirusets påverkar hela vårt samhälle och inte minst våra arbetsplatser. Myndigheternas rekommendationer uppdateras hela […]

Tullverket stoppar frekvent genomförd alkoholsmuggling

I dag väcks åtal mot tre personer vid Malmö tingsrätt. De misstänkta åtalas för grov alkoholsmuggling vid 157 tillfällen respektive för smuggling av normalgraden vid 12 tillfällen. Tullkriminalens analys- och utredningsarbete i de alkoholrelaterade så kallade ”myrtrafikärendena” ger resultat. – Det här är ytterligare ett ärende i raden av de så kallade ”myrtrafikärendena” avseende smuggling […]

PostNord ser stor ökning av hemleveranser

När allt fler jobbar hemma ökar behovet av att få varorna till dörren. Hemleveranser i PostNords flöden har ökat med 50 procent under de senaste veckorna. Att hemleveranserna har ökat kraftigt under de senaste veckorna beror med stor sannolikhet på utbrottet av coronaviruset, som gör att allt fler har behov av att få sina varor hemlevererade. […]

Nya regler ska förbättra tillgången på desinfektionsmedel

Covid-19 har lett till brist på desinfektionsmedel. Regeringen ändrar reglerna som kräver att produkterna ska vara märkta på svenska. Syftet är att underlätta att det desinfektionsmedel som importeras till Sverige når sjukvården snabbt. − I denna kris behöver vi arbeta med alla medel för att se till så att det finns tillräckligt med material inom […]

Begränsat uttag av läkemedel

Apoteken får från och med idag, den 1 april, inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket. – I kristider som dessa är det ännu viktigare än vanligt att tillgången till läkemedel är jämlik. Om folk hamstrar mediciner […]

Lagen om hemlig dataavläsning träder i kraft

I dag, den 1 april 2020, träder lagen om hemlig dataavläsning i kraft. Den nya lagen är ett viktigt verktyg för brottsbekämpningen och en del av regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten. Kriminella kommunicerar ofta med varandra genom krypterade appar som utomstående inte kan ta del av. De undviker också platser där de vet […]

”Vi har en tung tid framför oss”

Finansminister Magdalena Andersson målade upp en dyster bild för svensk ekonomi när hon presenterade finansdepartementets senast prognos om det ekonomiska läget I prognos från finansdepartementet, som ligger till grund för kommande budget räknar finansministern med minskad tillväxt och ökad arbetslöshet. Man räknar med att BNP minskar med 3,5% under 2020 och att arbetslösheten kan nå […]

​ Benfrakturer – vanlig men ganska okänd diabeteskomplikation

Frakturer är dubbelt så vanliga bland diabetiker. Försämrad balans i kombination med ett skört skelett är två av orsakerna. Ändå är benbrott och andra frakturer en relativt okänd komplikation bland patienterna. Varje år faller tiotusentals personer i Sverige så svårt att de behöver sjukhusvård. Merparten är äldre och diabetiker är överrepresenterade. En tysk undersökning följde […]

Löfven: ”Stanna hemma – det är allvar nu”

På en extra insatt presskonferens idag presenterade statsminister Stefan Löven nya restriktioner där sammankomster begränsas till maximalt 50 personer. Regeringen höll idag en presskonferens tillsammans med rikspolischefen och folkhälsomyndigheten för att presentera nya inskränkningar i folksamlingar. På uppdrag av folkhälsomyndigheten beslutade idag regeringen att minska storleken på folksamlingar från 500 till 50 personer. Samtidigt flaggade […]

1 2 3 596