javplatform

Män önskar de varit hemma mer med barnen »

Män önskar de varit hemma mer med barnen

Internationella mansdagen firas i olika länder den 19 november, även om den hittills har smugit ganska obemärkt förbi i Sverige. Ett av de uttalade syftena med mansdagen är att öka jämställdhet och lyfta fram goda manliga förebilder. Men hur jämställt är det idag? I två olika undersökningar som Novus (2   800 personer) och PFM […]

Tullverket stoppade illegal cigarettfabrik »

Tullverket stoppade illegal cigarettfabrik

I dag väcks åtal i ett ärende där Tullverket beslagtagit en illegal cigarettfabrik, över 15 miljoner cigaretter och 10 ton tobak. Även maskiner för tillverkning av cigaretter har tagits i beslag. Nu åtalas tre personer födda på 1980-talet vid Skaraborgs tingsrätt. Brottsmisstanken är grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. Varorna motsvarar ett värde av undandragna […]

Utökade möjligheter till polissamarbete över landsgränserna »

Utökade möjligheter till polissamarbete över landsgränserna

Sedan 2 juli 2017 kan utländska poliser få befogenhet att agera i Sverige. Den nya lagstiftningen ökar möjligheten till operativt polissamarbete mellan de nordiska länderna. Den ökade rörligheten över gränserna och den alltmer gränsöverskridande brottsligheten ställer högre krav på samarbete mellan brottsbekämpande myndigheterna i angränsande länder. Välorganiserade ligor ska inte kunna använda landsgränser för att […]

Var fjärde samhällsvetare utsatt för hot eller våld i arbetet »

Var fjärde samhällsvetare utsatt för hot eller våld i arbetet

Var fjärde medlem har varit utsatt för hot eller våld i samband med arbetet under de senaste två åren. Nära sex av tio uppger att kollegor har varit utsatta. Det visar en ny undersökning bland Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i Östergötland, som arbetar bland annat inom socialtjänsten och på olika myndigheter. Undersökningen som Novus har gjort […]

Stora brister i lärande för hållbar utveckling i landets grundskolor »

Stora brister i lärande för hållbar utveckling i landets grundskolor

En ny undersökning från Naturskyddsföreningen och Swedesd visar stora skillnader när det gäller vilka elever som får en utbildning som genomsyras av hållbar utveckling. I undersökningen konstateras att både stat och kommuner brister i arbetet med lärande för hållbar utveckling (LHU) i landets grundskolor. Men det finns också goda exempel från en rad kommuner. Att […]

Miljardsatsning på svensk AI-forskning »

Miljardsatsning på svensk AI-forskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter ytterligare en miljard svenska kronor för en utökning av WASP, Wallenberg Autonomous Systems and Software program, genom en bred satsning på artificiell intelligens. Autonoma och självkörande bilar, Googles AlphaGo som besegrade regerande världsmästaren i spelet Go, Google translate och medicinska expertsystem är bara några exempel på genombrott som baseras […]

Antibiotikan är hotad – så kan den skyddas »

Antibiotikan är hotad – så kan den skyddas

Antibiotika behövs som livräddande läkemedel för både människor och djur också i framtiden. Nu informerar 25 myndigheter och organisationer gemensamt om antibiotikaresistens och om hur vi alla kan hjälpas åt för att skydda antibiotikan. På informationssajten Skydda antibiotikan finns information i både text och rörlig bild som berättar om varför antibiotika är viktigt och varför […]

Moderniserat stöd till personer med funktionsnedsättning »

Moderniserat stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöden till personer med funktionsnedsättning behöver förenklas samt anpassas till dagens familjesituation och arbetsliv. Därför föreslår regeringen i en lagrådsremiss en modernisering av dessa stöd. Nuvarande ekonomiska stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning, handikappersättning och vårdbidrag, har i stort sett förblivit oförändrade sedan 1970-talet. Arbetet med att reformera dem inleddes redan av regeringen Persson […]

Företagsledare oroas över bristande IT-säkerhet »

Företagsledare oroas över bristande IT-säkerhet

Efter de senaste årens IT-attacker och bristande säkerhetshantering har cybersäkerhet hamnat alltmer i fokus. Men trots ett ökat medvetande så ifrågasätts nu det egna säkerhetsarbetet av företagen själva. I en global undersökning som tagits fram av bland andra PwC menar närmare hälften av de 9 500 medverkande företagsledarna att de saknar strategier för informationssäkerhet. Många företagsledare […]

Halkan bidrar till arbetsplatsolyckor »

Halkan bidrar till arbetsplatsolyckor

Nu är vintern här och med den kommer halkan. Alla som förflyttar sig utomhus i tjänsten under vintermånaderna löper ökad risk att drabbas av en arbetsplatsolycka. Mellan december och februari inträffar nästan hälften av årets alla fallolyckor utomhus, visar statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas.   Bland arbetsplatsolyckor är fallolyckor den allra vanligaste typen och under […]

Foto Galleri