javplatform

Läkarutbildningen moderniseras »

Läkarutbildningen moderniseras

Hälso- och sjukvården framöver kräver en modern läkarutbildning. Dagens beslutade ändring i högskoleförordningen innebär ytterligare en pusselbit i det sammanhållna systemet för läkares utbildning. Staten tar hela ansvaret för utbildningen fram till läkarlegitimation och utbildningen förlängs med en termin så att den motsvarar totalt sex års studier. – Människor ska alltid ha tillgång till en […]

Fler illegala avfallsexporter ska kunna lagföras »

Fler illegala avfallsexporter ska kunna lagföras

Regeringen föreslår en lagändring för att bättre kunna komma åt den illegala avfallsexporten från Sverige. Ändringen skulle innebära att tillsynsmyndigheterna har de verktyg som krävs för att hantera brotten på ett effektivt sätt innan transporterna har passerat gränsen ut ur landet. Den illegala avfallsexporten är ett växande problem i Sverige och resten av världen, och […]

Fem tips för att stoppa de okända brandfarorna i ditt hem »

Fem tips för att stoppa de okända brandfarorna i ditt hem

Att vitvaror som diskmaskiner, torktumlare och tvättmaskiner fattar eld är inte så vanligt, men om det händer kan det få stora konsekvenser. – Ofta används de här vitvarorna när du inte är hemma och då upptäcker du inte branden förrän det är försent, säger Dan Ove Andréasson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar. Diskmaskiner orsakar uppskattningsvis 50 bränder […]

Få har grannsamverkan trots god effekt »

Få har grannsamverkan trots god effekt

En majoritet av svenskarna tror att grannsamverkan minskar brott, vilket också bekräftas av en nyutkommen rapport. Ändå är det färre än hälften som har ett sådant samarbete, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If. Nyligen presenterade organisationen Samverkan mot brott (SAMBO) resultatet av en två år lång studie över hur antalet brott i ett bostadsområde […]

Barn och unga berättar om sin uppväxt i Knutby »

Barn och unga berättar om sin uppväxt i Knutby

Ingen svensk församling har väckt lika mycket intresse som Knutby Filadelfia efter det uppmärksammade mordet på en pastors fru 2004. I en ny avhandling har barn och ungdomar som växt upp i frikyrkoförsamlingen intervjuats – både före och efter den formella upplösningen 2018. Studien visar att många medlemmars bild av hur uppväxtvillkoren egentligen sett ut […]

”Om 20-30 år kan Sverige vara självförsörjande på el från vatten, vind och sol” »

”Om 20-30 år kan Sverige vara självförsörjande på el från vatten, vind och sol”

Kravet på nollutsläpp av koldioxid har fått flera att vända blickarna mot kärnkraften. Men enligt Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, är kärnkraften överspelad. Ny kärnkraft klarar inte konkurrensen från snabbväxande vindkrafts- och solcellsteknik. Klimatdebatten är också onödigt polariserad, anser han. Var tycker du om klimatdebatten just nu? – Den går delvis i […]

Företag har högt förtroende för Livsmedelsverket »

Företag har högt förtroende för Livsmedelsverket

Tre av fyra livsmedelsföretag har högt eller ganska högt förtroende för Livsmedelsverket. Det visar en mätning av myndighetens förtroende som genomfördes 2018. Sedan förra mätningen 2013 har förtroendet för myndigheten ökat. Under hösten 2018 gjorde SIFO Kantar telefonintervjuer med 1500 livsmedelsföretag inom tillverkning, storhushåll, restaurang, handel, primärproduktion och vattenverk. Resultatet visar att tre av fyra […]

Fem orsaker till att stenskotten är fler nu än förr »

Fem orsaker till att stenskotten är fler nu än förr

Antalet glasskador till följd av stenskott har ökat dramatiskt i Sverige de senaste tjugo åren, visar en genomgång som försäkringsbolaget If gjort. Ifs motorexpert reder ut varför. Övergången mellan vinter och vår är högsäsong för stenskott på svenska vägar. På torrt, grusigt underlag, när de flesta fortfarande har vinterdäcken på, är det lätt att småsten […]

Barkborreinvasion i Sverige- skog för miljarder står på spel »

Barkborreinvasion i Sverige- skog för miljarder står på spel

Skadeinsekten granbarkborren påverkar nu både den enskilde skogsägaren som skogsmarknaden i stort. Angreppen är redan de största i Sverige någonsin och med en varm vår och försommar riskerar barkborrarna att orsaka enorma skador på skogsbestånden. Detta sker i en vikande global trävarukonjunktur och Danske Bank bedömer att dessa faktorer sammantagna kan få betydande marknadseffekter. När […]

Ökad satsning på suicidprevention »

Ökad satsning på suicidprevention

Regeringen avsätter ytterligare 5 miljoner kronor till ideella organisationer som bedriver arbete med att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Totalt ska Folkhälsomyndigheten fördela 20 miljoner kronor under 2019. – Den ideella sektorn står för oerhört betydelsefulla insatser inom suicidprevention. Inte minst genom sitt stödjande arbete. Med dessa medel vill vi stärka den ideella sektorns arbete […]