Nu testas vårdplanering för husdjur för första gången i Sverige

Folksam, FirstVet och Boka Doktorn startar nu ett pilotprojekt tillsammans där djurägare som behöver uppsöka veterinär får hjälp att boka tid på veterinärklinik. Detta är första gången som en central vårdplanering för husdjur testas i Sverige. Syftet är att förenkla vårdkedjan för husdjursägare. Veterinärbranschen är segmenterad och svårnavigerad för enskilda djurägare. Med en central remissfunktion […]

Dagspressen håller ställningarna i ett allt mer digitaliserat medielandskap

Under 2019 läste två av tre svenskar en dagstidning en genomsnittlig dag. Huvuddelen av läsningen skedde via nätet förutom i de äldre åldersgrupperna där den tryckta tidningen fortfarande dominerade. Det visar 2019 års Mediebarometer, genomförd av Nordicom vid Göteborgs universitet. Det svenska medielandskapet är ett av världens mest digitaliserade, och globala nätjättar som Facebook, Youtube […]

Regeringen förstärker medarbetarskyddet för polisanställda

Regeringens satsning på att stärka svensk polis fortsätter med oförminskad styrka. I dag beslutas en lagrådsremiss med tre lagförslag som syftar till att bidra till ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda. – Genom åtgärderna som regeringen föreslår tas det ett steg för att förbättra arbetsmiljön och medarbetarskyddet för polisanställda. Att skapa en trygg och säker arbetsmiljö […]

Försäkringbolag protesterar mot MC-olyckor på grund av grus

Var fjärde motorcyklist som skadas allvarligt utanför tätort uppger att grus varit en bidragande orsak till olyckan. Det handlar om grus som blir kvar på vägen efter mindre lagningar, grus som dras in på vägen från stödremsor och grus som ligger kvar efter omfattande vägreparationer. Detta är ett område som Sveriges MotorCyklister, SMC, uppmärksammat under […]

Grillat är gott – men livsfarligt för hundar

Vädret i helgen ser ut att bli som gjort för att grilla. Men grillsäsongen är en farlig tid för våra hundar som varje år blir sjuka eller skadas efter att ha ätit från grillen. Svedea ger grilltips för dig med hund. Värmen verkar ha kommit för att stanna och tiotusentals grillar plockas fram runt om […]

Kommunerna får fullt ansvar för tillsynsprocessen

Regeringen avsätter totalt 82 miljoner kronor för att stärka processen kring smittskyddstillsynen på serveringsställen med syfte att minska riskerna för ytterligare samhällsspridning av coronaviruset. Förslaget innebär att kommunerna ansvarar för hela kedjan av tillsyn, från inspektion till beslut. – Regeringens förslag gör under en påfrestande tid tillsynsprocessen enklare, tydligare och mer effektiv genom att förflytta […]

Första containerfartyget till Stockholm Norvik Hamn

Det var ett historiskt ögonblick när Sveriges nya godshamn, Stockholm Norvik Hamn, tog emot det allra första containerfartyget. Hälften av Sveriges konsumtion sker i Stockholmsregionen och nu ökar möjligheten att transportera gods sjövägen så nära slutdestinationen som möjligt. Stockholms Hamnars nya godshamn, Stockholms Norvik Hamn, har öppnat och natten till den 27 maj anlöpte det […]

Postnord: Nu blir leveranserna på Södermalm i Stockholm fossilfria

Med ett sikte på att bli fossilfria 2030 tar nu PostNord Sverige ett första steg och ställer om till en fossilfri leveransverksamhet på hela Södermalm i Stockholm. PostNord har under de senaste tio åren arbetat systematiskt med fokus på att minska klimatavtrycket inom den svenska verksamheten. Logistiken effektiviseras, fordonsflottan uppdateras löpande, det sker en övergång […]

Var tjugonde bilist kan vara alkoholpåverkad i trafiken

I morgon är det Trafiknykterhetens dag – en dag som har instiftats av Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) för att nå ut till bilister om att aldrig köra alkohol- eller drogpåverkad.  Att det är ett viktigt budskap visar en enkät som Bilprovningen och MHF låtit göra, där var tjugonde förare svarar att de gett sig ut på […]

Uppstart för Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid

Idag startar Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid på Preems raffinaderi i Lysekil. Inom pilotprojektet ”Preem CCS” ska hela värdekedjan analyseras – från infångning till lagring av koldioxiden. Utfallet av projektet ska underlätta för fler företag att använda tekniken och sänka sina koldioxidutsläpp. Projektet är ett samarbete mellan Preem, Aker Solutions, Chalmers tekniska högskola, […]

1 2 3 601