javplatform

Storm på väg – skydda ditt hem mot kraftig blåst »

Storm på väg – skydda ditt hem mot kraftig blåst

Idag har SMHI utfärdat en klass 2-varning för mycket hårda vindar över bland annat Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborg och Hallands län. Dessutom har de utfärdat en klass 1-varning i Götaland och delar av Svealand.  Med så kraftiga vindar kan stormen ge skador på villor och fritidshus. Därför vill Folksam informera om vad man som […]

Stora kommunala prisskillnader på vatten »

Stora kommunala prisskillnader på vatten

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Invånarna i den dyraste kommunen, Ockelbo, betalar fem gånger mer än i den billigaste, Solna. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna. Ockelboborna har den dyraste årskostnaden för vatten och avlopp (VA) – drygt 8 200 kronor. Billigast är […]

Slutgiltigt resultat för Skolval 2018 »

Slutgiltigt resultat för Skolval 2018

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda och samordna Skolval 2018 och 2019 genom Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige. Samarbetsmyndigheter är Valmyndigheten och Skolverket. Under perioden 27/8–7/9 har 391 045 elever röstat i Skolval 2018. Nu har 1 528 skolor rapporterat in godkända resultat […]

Statens fastighetsverk söker anhöriga till omkomna i flodvågskatastrofen »

Statens fastighetsverk söker anhöriga till omkomna i flodvågskatastrofen

Anhöriga till dem som miste livet i flodvågskatastrofen 2004 i Sydostasien är välkomna att lämna samtycke till att namn graveras in på minnesvården över de omkomna. Senast den 1 oktober vill Statens fastighetsverk ha besked om samtycke för att namnen ska hinna komma med i år. 543 svenskar omkom i flodvågskatastrofen i Sydostasien. Minnesvården Gravitational […]

Stadsmiljöavtal ökar hållbart resande »

Stadsmiljöavtal ökar hållbart resande

Trafikverket fördelar 825 miljoner till cykel- och kollektivtrafik via 12 nya stadsmiljöavtal. Avtalen ska skapa hållbarare stadsmiljöer genom att få fler att välja cykeln och att åka kollektivt. 12 kommuner och landsting har beviljats stöd från Trafikverket för att genomföra cykel- eller kollektivtrafikåtgärder. Stödet täcker kostnaderna, helt eller delvis. Stödet via stadsmiljöavtalen uppgår till sammanlagt […]

Upp till regnbågsbarn att förklara sin bakgrund »

Upp till regnbågsbarn att förklara sin bakgrund

Skolan och andra institutioner som kyrka och föreningsliv har begränsad kompetens att bemöta elever som kommer från regnbågsfamiljer. Istället läggs det på barnen själva att informera och förklara icke-normativ sexualitet, könsöverskridande identitet och sitt queera släktskap. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.       – Regnbågsbarnen navigerar och förhandlar sitt släktskap i en rad sammanhang. De […]

Dåligt för klimatet med granskog på dikade torvmarker »

Dåligt för klimatet med granskog på dikade torvmarker

Dikade torvmarker i Sverige släpper ut ungefär lika mycket växthusgaser som biltrafiken. Bättre för klimatet vore att åter låta marken bli blöt och odla växter som klarar våta förhållanden. Plantering av sälg eller rörflen skulle dessutom även ge större ekonomiska förtjänster än nuvarande skogsbruk, visar en forskningsstudie från Göteborgs universitet. Skogsbruk på dikade torvmarker är […]

Ny lag gällande kamerabevakning »

Ny lag gällande kamerabevakning

Regeringen har nyligen klubbat igenom en ny lag som ger utökade möjligheter till kamerabevakning. En lag som kan komma att påverka många av landets bostadsrättsägare. Att kamerabevaka gemensamma utrymmen har nämligen blivit en allt vanligare fråga bland landets bostadsrättföreningar. SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum förtydligar hur den nya lagen fungerar.   Att ovälkomna gäster i gemensamma utrymmen som […]

Nytt test kan upptäcka svårbotad cancer tidigt »

Nytt test kan upptäcka svårbotad cancer tidigt

Bukspottkörtelcancer upptäcks ofta när det är för sent. Men med ett nytt blodbaserat test går den att upptäcka när den ännu är kirurgiskt behandlingsbar, vilket ökar möjligheterna till överlevnad. Resultaten är publicerade i Journal of Clinical Oncology. På grund av mycket diffusa symptom upptäcks bukspottkörtelcancer vanligen mycket sent i sjukdomsförloppet. Det gör att det idag […]

Kommunala verksamheter får sälja, skänka och ta emot överbliven mat »

Kommunala verksamheter får sälja, skänka och ta emot överbliven mat

Hur är det egentligen, får en skola ta emot mat som ges bort av till exempel en butik och servera till eleverna? Eller sälja skolmat som blivit över? Svaret är ja, det går bra – men den som skänker, säljer eller serverar maten ansvarar för att den är säker att äta. Det viktigaste är förstås […]