javplatform

Nationell brandrisk – eldningsförbud i hela Dalarna »

Nationell brandrisk – eldningsförbud i hela Dalarna

Det råder hög brandrisk i stora delar av Sverige och eldningsförbud i samtliga dalakommuner. Det torra och varma vädret gör att brandrisken kommer bestå eller öka under helgen. Både nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner går nu ut med uppmaning till allmänhet och skogsbrukare om att vara extra försiktiga. – Var extra försiktig utomhus med allt […]

12 000 vapen lämnades in »

12 000 vapen lämnades in

12 000 vapen har lämnats in till polisen, flest i storstadsregionerna. Enstaka vapen kan kopplas till den kriminella miljön. Det är resultatet av den vapenamnesti som rådde under våren 2018. – Vi är nöjda, säger Joakim Norenhag, projektledare. – Vi har fått in vapen som vi tidigare inte visste var de fanns, vem som hade […]

Fler skadliga nätdroger narkotikaklassas »

Fler skadliga nätdroger narkotikaklassas

Elva nya psykoaktiva substanser ska nu klassificeras som narkotika eller hälsofarliga varor. Det innebär att det blir olagligt att hantera substanserna. – Unga människor dör av droger som de kan beställa hem på nätet. Det kan aldrig accepteras. Nu narkotikaklassar vi ytterligare farliga substanser, säger socialminister Annika Strandhäll. – Från regeringens sida är det hög prio att […]

Polisen tog stöldgods värt nära miljonen »

Polisen tog stöldgods värt nära miljonen

Stöldgods till ett värde av 87 000 Euro, cirka 900 000 svenska kronor, beslagtogs under en europeisk insats mot gränsöverskridande kringresande stöldligor i Östersjöområdet. Polisen i tolv länder genomförde aktionen vid hamnar runt Östersjön under ledning av Finland och Sverige. – Östersjöns färjetrafik används av de flesta internationella brottsnätverk som begår brott i Sverige, därför […]

Regeringen underlättar för jägare med funktionsnedsättning att få jaga »

Regeringen underlättar för jägare med funktionsnedsättning att få jaga

I dag, torsdag den 24 maj, har regeringen beslutat om en ändring i jaktförordningen som ska underlätta för jägare med funktionsnedsättning att jaga. – Det här är en viktig rättighetsfråga. Jakt ska vara tillgängligt för alla och självklart även för jägare med funktionsnedsättning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht I dag gäller vissa förutsättningar för att få […]

Fiskguiden 2018: Östersjötorsken får rött ljus av WWF »

Fiskguiden 2018: Östersjötorsken får rött ljus av WWF

Läget för Östersjötorsken har förvärrats och fisken hamnar på rött ljus i WWFs uppdaterade fiskguide som lanseras idag. Bara tre av tretton fiskarter i Östersjön finns på grönt ljus – garnfiskad abborre från Rigabukten, strömming från östra Östersjön och MSC-certifierad skarpsill från Lettland. Samtidigt som krisen fördjupas i vårt innanhav så finns positiva nyheter. Nu […]

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen ska ge ökad sysselsättning i Sydsverige »

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen ska ge ökad sysselsättning i Sydsverige

Sysselsättningen i södra Sverige behöver öka. Därför har Sveriges sex sydligaste län, i en unik överenskommelser med Arbetsförmedlingen, ringat in tre områden där regionerna ska arbeta för att uppnå en bättre jobbmatchning.  I Sydsverige är arbetslösheten högre än riksgenomsnittet, samtidigt som antalet vakanser är på samma nivå som riket i helhet. Det tyder på att […]

Rädda katten från sommarens faror »

Rädda katten från sommarens faror

På sommaren tycker många katter om att vara utomhus hela dygnet. Oftast går det bra, men det finns en del fällor som kan drabba katten under sommarmånaderna. Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring, ger tips om faror att undvika och hur du kan förebygga risken för skador.  Trafiken Varje dag dör mer än en katt […]

Stärkt samarbete mot våldsbejakande extremism »

Stärkt samarbete mot våldsbejakande extremism

Samarbetet mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen fördjupas ytterligare. Idag överlämnas ett gemensamt regeringsuppdrag med åtgärder som ska stärka arbetet mot politiskt motiverad brottslighet. Hotet från våldsbejakande extremismmiljöer har ökat de senaste åren. Antalet individer inom islamistisk extremistmiljö, vit makt-miljö och den autonoma miljön har blivit fler på bara några år. För att möta hotet krävs arbete […]

Cancervården ska stärkas och bli mer långsiktig »

Cancervården ska stärkas och bli mer långsiktig

Regeringen har beslutat om en ny långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Detta för att korta köer och möta de utmaningar som cancervården står inför. Det handlar bland annat om att stärka det förebyggande arbetet, ta tillvara digitaliseringens möjligheter och ge rätt stöd vid rehabilitering av cancersjuka. – En bra cancervård är en ödesfråga […]