Antalet barn som berörs av vräkning fortsätter att öka

Barnkonventionen har blivit lag och det finns en nollvision för vräkning av barnfamiljer. Trots det ökar antalet barn som berörs av vräkningar. Förra året behövde 467 barn uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sitt hem, en ökning med 19 barn jämfört med 2018.

– Vi har sedan tidigare med barnperspektivet i vårt arbete. Nu har barnkonventionen blivit lag och det är ännu viktigare att alla parter har barnens fokus. Ingen kan lösa det här själv, säger Kim Jonsson, som arbetar i den förebyggande verksamheten på Kronofogden.

Förra året vräktes 238 barnfamiljer – en minskning med nio familjer sedan 2018. Men det totala antalet berörda barn har ökat från 448 till 467 barn.

– Trots att färre barnfamiljer har fått lämna sin bostad, så har fler barn varit med om en vräkning. Det beror på att det i vissa fall är större familjer som har drabbats, säger Kim Jonsson, och fortsätter:

– Vårt mål är att så få barn som möjligt ska behöva uppleva en vräkning. Det är viktigt att hyresvärdar och kommuner fortsätter sitt gemensamma förebyggande arbete för att så tidigt som möjligt fånga upp problemen. Det bästa är om parterna kan lösa situationen innan skulden har växt och utan att Kronofogden behöver kopplas in.

År 2008 införde den dåvarande regeringen en nollvision för vräkningar av barnfamiljer. Kronofogden för därför statistik över hur många barn som drabbas. Sedan nollvisionen började gälla har antalet barn som berörs av en vräkning minskat kraftigt, men sedan 2018 har kurvorna vänt uppåt igen.

Ensamstående föräldrar är överrepresenterade

I 68 procent av vräkningarna har barn sin permanenta bostad hos en ensamstående förälder. Av de ensamstående föräldrarna är 72 procent kvinnor.

– För att hjälpa barnen behövs riktade insatser, bland annat genom att stötta föräldrarna. Det är angeläget att vuxna hjälps åt så att barn får den information de har rätt till. Vi har ett väl beprövat metodstöd som finns till hjälp för yrkesverksamma. Våra erfarenheter visar att det går att förebygga och förhindra vräkningar genom lokal samverkan, säger Kim Jonsson.

Totalt sett ökade antalet genomförda vräkningar av privatpersoner med 16 procent, från 2 022 år 2018 till 2 355 i fjol.

Tabell 1: Barn berörda av vräkning i Sveriges län

   2019 2018
Län Antal vräkningar Antal
barn
Antal vräkningar Antal barn Differensärenden Differens barn
Blekinge 3 8 1 4 2 4
Dalarna 12 22 11 24 1 -2
Gotland 1 1 0 0 1 1
Gävleborg 5 7 17 24 -12 -17
Halland 6 13 1 3 5 10
Jämtland 4 5 2 3 2 2
Jönköping 8 20 0 0 8 20
Kalmar 2 4 10 20 -8 -16
Kronoberg 0 0 1 2 -1 -2
Norrbotten 2 3 2 2 0 1
Skåne 52 96 45 84 7 12
Stockholm 39 74 52 93 -13 -19
Södermanland 11 24 15 26 -4 -2
Uppsala 8 18 10 21 -2 -3
Värmland 18 45 13 18 5 27
Västerbotten 3 6 1 1 2 5
Västernorrland 5 11 5 7 0 4
Västmanland 14 28 18 43 -4 -15
Västra Götaland 22 40 21 37 1 3
Örebro 9 14 8 14 1 0
Östergötland 14 28 9 17 5 11
Saknas 0 0 5 5 -5 -5
Totalsumma 238 467 247 448 -9 19

Tabell 2: Kommuner med fyra vräkningar eller fler där barn är berörda

 2019 2018
Kommun Antal
vräkningar
Antal barn Antal
vräkningar
Antal
barn
Differens ärenden Differens barn
Malmö 18 33 20 35 -2 -2
Södertälje 10 19 13 28 -3 -9
Västerås 10 23 10 23 0 0
Göteborg 9 18 7 13 2 5
Landskrona 9 15 2 4 7 11
Stockholm 9 18 16 24 -7 -6
Eskilstuna 8 19 8 12 0 7
Arvika 6 12 4 6 2 6
Uppsala 6 10 6 14 0 -4
Borlänge 5 9 3 10 2 -1
Botkyrka 4 6 1 4 3 2
Helsingborg 4 9 0 0 4 9
Jönköping 4 12 0 0 4 12
Linköping 4 7 1 4 3 3
Sundsvall 4 10 1 1 3 9

Fakta om vräkning och det lokala samarbetet för att förebygga vräkningar

Om en hyresgäst inte betalar hyran eller på andra sätt bryter mot en överenskommelse i hyreskontraktet, kan hyresvärden ansöka om vräkning. Detta sker i två steg. I första steget ansöker hyresvärden om ett beslut om att hyresgästen får vräkas. Det kallas att ansöka om betalningsföreläggande. Hyresvärden kan också få ett beslut från domstol där det står att hyresgästen ska flytta. I steg två begär hyresvärden att Kronofogden ska genomföra själva vräkningen.

Vräkning leder ofta till hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Vräkningar kostar dessutom mycket i personligt lidande för den drabbade och för samhället. Kronofogden har under många år samarbetat med länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar i arbetet med att förebygga vräkningar. En hyresgäst som har problem med att betala hyran bör så tidigt som möjligt kontakta hyresvärden för att hitta en lösning. För hyresvärden är det viktigt att arbeta förebyggande, till exempel genom att prata med hyresgästen redan vid den första uteblivna hyran.

Källa: Kronofogden