Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ökad sjukfrånvaro inom svenska företag

Sjukfrånvaron inom näringslivet fortsätter att öka och det är framför allt de längre sjukskrivningarna som blir allt fler. Skillnaderna mellan män och kvinnors sjukrivningstal blir också allt större. Det här visar Avonovas återkommande sammanställning ESG & arbetslivet.

Sjukskrivningstalet var 0,4 procentenheter högre under årets första kvartal i förhållande till helåret 2023. Jämfört kvartal mot kvartal, så var ökningen cirka 0,2 procentenheter mot Q1 2023.

– Att få ner sjukfrånvaron är en viktig del i arbetet med ESG och social hållbarhet. Tyvärr ser vi nu att det blir allt vanligare med längre sjukrivningar, som nu står för drygt 57 procent av den totala sjukfrånvaron. Förra året var andelen drygt 52 procent och tittar vi tillbaka till 2022 så var motsvande siffra så låg som 41 procent, berättar Fredrik Sparring som är företagsläkare på Avonova.

Sjukskrivningarna slår hårdast mot kvinnor
Trenden fortsätter när det gäller skillnader i sjukskrivningstal för kvinnor respektive män. Under årets första kvartal var närmare sju procent av kvinnornas arbetstid registrerad som sjukfrånvaro.

– Skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukskrivningar har ökat från 1,5 till 2,2 procentenheter sedan 2022. Det här är en utveckling som inte kan fortsätta och som våra politiska beslutsfattare måste agera för att förändra, menar Fredrik Sparring.

Kvinnor tar merparten av vabbandet
Det är inte bara när det gäller sjukfrånvarotalet som det råder brist på jämlikhet. Kartläggningen tittar även närmare på specifik frånvaro vid vård av barn. Här visar statistiken att kvinnor har 50 procent mer frånvaro på grund av vabbande.

– Vi måste ställa oss frågan om kvinnors situation i arbetslivet är hållbar? Jämställdhet i arbetslivet hänger också samman med en jämlik livssituation och då även när det gäller ansvar för hem och familj. Tyvärr ser vi ingen förändring till det bättre när det gäller VAB-statistiken, avslutar Fredrik Sparring.

Om ESG & Arbetslivet
Avonova gör en återkommande kartläggning av sjukfrånvaron inom näringslivet, som baseras på MedHelps statistikdatabas. Här ingår data från 500 svenska bolag med totalt 200 000 medarbetare.

Källa: Avonova