javplatform

Hivkampanj till Hallifornia i Halmstad 17-18 juli

Inlagd av on jul 11th, 2015 Sparad i Hälsa. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Arkivbild från tidigare Sommarkampanj. Foto: Noaks Ark.

Arkivbild från tidigare Sommarkampanj. Foto: Noaks Ark.

Hiv berör många människor men uppmärksamheten i media är låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Till exempel känner inte många till den extremt låga smittsamheten vid behandlad hiv. Inte heller kunskapen om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige är tillräcklig, något vi på Noaks Ark Småland & Halland märker i mötet med flera av våra målgrupper. Dessa är några saker vi genom kampanjen vill ändra på.

-Bland det viktigaste vi vill nå ut med är information om hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin hivstatus, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp. Vi märker att flera av dem vi möter aldrig har testat sig tidigare, säger Elli Mokus, verksamhetsansvarig på Noaks Ark Småland & Halland.

Tidig testning och upptäckt av hiv är viktigt av flera skäl. Ju tidigare effektiv hivbehandling kan sättas in desto mindre risk att immunförsvaret hinner ta skada, något som kan få följder för möjligheterna att leva ett fullgott liv med hiv. Då viruset är som mest smittsamt de första månaderna efter att man fått hiv är tidig upptäckt och behandling viktigt för att minska spridningen. Dagens hivbehandling är så effektiv att det går att få ned virusmängden till knappt mätbara nivåer. Då är överföringsrisken vid sexuella kontakter i det närmaste obefintlig.

Plats

Hallifornia, Halmstad, fre-lör 17-18 juli

Information om kampanjen och pressbilder:

FAKTA OM HIV

Vad är hiv?
Hiv är ett virus som orsaker en kronisk men behandlingsbar infektion. Det finns idag inget botemedel men i Sverige fungerar medicineringen och behandlingen så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. En obehandlad hivinfektion är däremot livshotande. Därför är det viktigt att testa sig så att behandling kan sättas in så tidigt som möjligt.

Hur kan hiv överföras?
Risken att någon överför hiv till en annan människa är som störst de första månaderna efter smittillfället innan behandling kunnat sättas in. Då är virusmängden hög samtidigt som den som fått hiv ännu inte vet om det.Hiv kan överföras vid oskyddade anala, vaginala och orala samlag eller genom att dela injektionsverktyg med någon som har hiv. Viruset kan även överföras under graviditet, förlossning eller vid amning. Hiv kan inte överföras vid sociala kontakter.

Vid behandlad hivinfektion
Dagens hivbehandling är så effektiv att det går det att få ned virusmängden till knappt mätbara nivåer. Då är överföringsrisken vid sexuella kontakter i det närmaste obefintlig. Risken att hiv överförs vid graviditet eller förlossning är mycket låg om behandling sätts in i god tid. Hur risken ser ut vid delning av sprutor är mer oklart i dagsläget. Men bedömningen är att hivbehandling påtagligt minskar risken för överföring.

Skydda sig själv och andra
En person kan ha hiv och vara smittsam utan att veta om det. Kondom är ett bra sätt att skydda sig själv och andra mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Dela aldrig sprutor med någon.Testa dig om du är osäker och våga ställ frågan om din partner testat sig. Risken att föra hiv vidare till andra eller få hiv kan öka om du har en annan sexuellt överförbar infektion.

Hur vet man om man har hiv?
Det enda sättet är att göra ett hivtest. Det är gratis och du kan vara anonym. Du kan testa dig hos oss på Noaks Ark, infektionsmottagningar, sesammottagningar, ungdomsmottagningar, hudmottagningar, könsmottagningar, hos din gynekolog eller barnmorska.

Hivtestning på Noaks Ark
Vi erbjuder hivtest med snabbsvar (15 min) hos våra föreningar i Stockholm, Norrköping, Växjö och Malmö. Noaks Ark hemsida /hivtest

Testmottagningar i hela Sverige
Hivtest ( punkt ) nu

Källa: Hivorganisationen Noaks Ark .

Kommentarer är avstängda