Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

NTF vill se ökad trafiksäkerhet för utlandsfödda

Foto: Robin Nicander / Niqet.se
Utlandsfödda är oftare inblandade i trafikolyckor. Det är stora skillnader beroende på var man är född.

Högst risk för olycksinblandning har personbilsförare från Mellanöstern och Afrika. I den gruppen
utlandsfödda är risken tre till fyra gånger större än för svenskfödda personbilsförare.
Nästan 80 procent av de utlandsfödda som studerar svenska för invandrare, SFI anser att de behöver
lära sig mer om trafikregler och beteenden i olika situationer i trafiken.
I den statliga utredningen SOU 2010:37, ”Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet”, är det
uppenbart att trafiksäkerhet för nyanlända inte prioriteras i den utsträckning som krävs.
– Trafik- och trafiksäkerhetskunskap bör ingå bland de nio föreslagna ämnesområdena,
föreslår NTF:s vd Jan Sandberg i ett öppet brev till Integrations- och jämställdhetsminister
Nyamko Sabuni och Näringsminister Åsa Torstensson.
Källa: NTF