Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hållbara städer svenskt tema vid Expo 2010 i Shanghai

Foto: Wikimedia

Den 1-2 juli genomför regeringen Sino-Swedish SymbioCity Forum i den svenska paviljongen på Expo 2010 i Shanghai. Forumet är ett samarrangemang med det kinesiska bostads- och stadsbyggnadsministeriet, Ministry of Housing and Urban-Rural Development, och lyfter fram svenska och kinesiska erfarenheter och lösningar för framtidens hållbara städer. Deltar gör bland annat statssekreterarna Elisabet Falemo, Miljödepartementet och Ola Alterå, Näringsdepartementet.

– Den globala urbaniseringen gör att städerna får en nyckelroll för att motverka klimatförändringar och hantera miljöproblem. Bara i Kina flyttar varje år 18 miljoner människor till snabbväxande städer. Det är en oerhörd utmaning, men också en möjlighet att skapa mer energieffektiva lösningar och ge möjlighet till bättre livskvalitet, säger statssekreterare Elisabet Falemo.

– Här finns svenska erfarenheter och miljötekniklösningar som är väldigt intressanta ur ett kinesiskt perspektiv. Det är väldigt positivt att Kina vill samarbeta med Sverige för att skapa hållbara städer, säger statssekreterare Ola Alterå vid Näringsdepartementet

Vid forumet deltar förutom Elisabet Falemo och Ola Alterå bland annat regeringens samordnare för miljötekniksamarbete med Kina Mats Denninger, företrädare flera svenska myndigheter, Malmö stad och ett tjugotal svenska företag inom hållbar stadsplanering och miljöteknik.

På den kinesiska sidan deltar bland andra vice minister Qiu Baoxing samt ett stort antal beslutsfattare från nationell och lokal nivå samt från företag. I samband med forumet kommer Miljödepartementet att underteckna ett avtal med Ministry of Housing and Urban Rural Development om samarbete kring hållbara städer och miljöteknik. Den 3 juli deltar den svenska delegationen också i möten i staden Wuxi, där svenska företag är med och utvecklar en ny, stor ekostad.

Källa: Regeringskansliet