Så blir matsystemet mer hållbart – tre viktigaste vägarna framåt

Grönsakstallrik. Foto: ICA
Grönsakstallrik. Foto: ICA

Ökad andel hållbar växtbaserad mat, en svenskare matloop och ett mångfaldsjordbruk är de tre viktigaste förändringsområdena för att minska miljöpåverkan och uppnå ett mer hållbart matsystem, visar ny rapport från ICA.

Den globala matproduktionen lyfts av FNs klimatpanel som en av de största orsakerna till de förändringar som sker vad gäller både klimat, biologisk mångfald samt planetens och människors hälsa.

ICA har i dialog med ledande experter och baserat på befintlig forskning ringat in de största förändringsområdena för den svenska matkonsumtionen och identifierat de största möjligheterna för att nå ett mer hållbart matsystem. Rapporten “Matrevolutionen – Ett hållbart matsystem för framtida generationer” identifierar tre förändringsområden som har störst potential att göra skillnad.

– ICA har länge arbetat hårt med hållbarhetsfrågor, till exempel med insatser för att främja svenskt jordbruk i samarbete med LRF, leverantörskrav och klimatmärkta recept. Utifrån klimatkrisen och de allvarliga hoten mot våra ekosystems funktion, behöver vi göra ännu mer. Genom att dela med oss av den här rapporten och öppet visa vilka områden som vi vill skapa förändring inom, hoppas vi kunna öka samarbetet med andra inom livsmedelskedjan och skapa ännu större förändring, säger Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på ICA.

ICA och ICA-handlarna har under många år samarbetat med LRF och producenter för att öka andelen svenskt kött och mejeri och detta arbete kommer att fortsätta. ICA värnar om hela det svenska lantbruket, och tar nu nästa steg i arbetet för att öka andelen svenskt även inom växtbaserad mat.

Vägen till ett hållbart matsystem
Utifrån analys av rådande forskning och i dialog med experter från bland annat SLU, LRF, Stockholm Reliance Centre, Albaeco och WWF har ICA prioriterat tre förändringsområden; ett mångfaldsjordbruk, en svenskare matloop samt ökad andel hållbar växtbaserad mat. Arbetet med att ta fram de tre områdena har lett till viktiga nyckelspaningar som tydligt pekar ut riktningen.

Ett av de starkaste verktygen för att minska matsystemets miljö- och klimatpåverkan är att öka andelen växtbaserad kost.

Anledningen är att vi idag äter för lite frukt och grönsaker och behöver äta fler alternativa proteiner. Att främja svensk och lokalproducerad mat skapar ofta en närhet mellan kund och lantbrukare vilket kan ge ökad förståelse för flera mervärden. Men det räcker inte, utöver förändringar i konsumtionsmönster behövs även produktionen av mat fortsätta att utvecklas för att minska miljöpåverkan och ge jordbruket ytterligare mervärden. Men för att klara denna omställning är det nödvändigt att samverka i hela matsystemet och att dela ansvaret för omställningen.

– De tre förändringsområdena som rapporten identifierar kommer att ligga till grund för utvecklingen av våra produkter framåt, vi ska satsa på de insatser som får störst positiv påverkan på kortast tid för ett hållbart matsystem. Men för att åstadkomma förändring måste vi jobba tillsammans. Vi och övriga aktörer i livsmedelsbranschen behöver fokusera på lösningar, där hoppas vi att vår rapport kan vägleda i den gemensamma kraftsamling som krävs, säger Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på ICA.

Källa: ICA