Beslut om nytt naturreservat: Stormorvallen

Lavskrikan är en av de många fågelarter som trivs i det nya naturreservatet Stormorvallen. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Lavskrikan är en av de många fågelarter som trivs i det nya naturreservatet Stormorvallen. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut om ett nytt naturreservat: Stormorvallen, som ligger vid Fulufjällets nationalpark. Stormorvallens naturreservat består till stor del av marker som är opåverkade av modernt skogsbruk och här finns fjällnaturskog med många gamla träd och höga naturvärden.

Stormorvallen ligger nordost om Fulufjällets nationalpark, i en brant sluttning med mycket skog. Namnet Stormorvallen kommer från fäboden med samma namn som ligger vid reservatet.

Kalkrik sluttning med silande vatten

I Stormorvallen stortrivs växtligheten, tack vare kalken i berggrunden som fungerar som gödning och det silande vattnet i den branta sluttningen som gör att det sällan torkar ut här.

Här finns bland annat den nordiska stormhatten i sällskap med andra högvuxna arter som nordbräken, kärrfibbla och brudborste. I de fuktiga delarna skapar detta också en granskog som växer och trivs.

Gammal och orörd skog

Skogen i reservatet är gammal och har inte brukats på länge, men här finns spår av tidigare huggningar i hela området. Skogsbete som förr i tiden utgick från Stormorvallen sätter också sina spår på skogen.

Här finns många riktigt gamla träd och en hel del både stående och liggande död ved. Skogen ger därför överlag ett orört intryck, vilket förstärks av att här finns så rikligt med olika sorters hänglav, särskilt garnlav, som med sina meterlånga girlanger skapar ett vackert intryck.

Fåglar, fjärilar och skalbaggar

Skogen i Stormorvallen är hem till fåglar som lavskrika, duvhök, pärluggla och talltita. I de fuktigare delarna av reservatet hittar vi både järpe och morkulla, och längs Björbäcken finns strömstare och forsärla.

Den stora mängden död ved och lavrikedomen gör att det här sannolikt finns en artrik och värdefull fauna av skalbaggar och småfjärilar.

För besökare

Reservatet har inga särskilda anordningar för besökare, men det kan upplevas från den väg som leder upp till naturum Fulufjället som passerar tvärs igenom reservatet. Man kan också vandra stigen upp från Mörkret mot Naturum som går en sträcka genom reservatet.

Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län