Klimatpolitiska rådets nya ordförande får medalj

 Johan Kuylenstierna med ordförande Erik Norberg. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Johan Kuylenstierna med ordförande Erik Norberg. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Fostrargärningsmedaljen 2020 tilldelas klimatexperten Johan Kuylenstierna. Kungl. Patriotiska Sällskapet vill belöna hans pedagogiska gärning som är viktig i omställningen till ett hållbart samhälle. Med stor entusiasm har han bidragit till att skapa tillgänglig och engagerande kommunikation kring klimatfrågorna.

Det är på sikt avgörande att klimatfrågorna fortsätter att prioriteras och inte hamnar ur fokus. Personer som lyckas engagera sin omvärld kring dessa frågor är därför mycket betydelsefulla. Johan Kuylenstierna, som blir Klimatpolitiska rådets nya ordförande fr o m 1 januari 2021, har genom hela sitt yrkesliv verkat för att skapa framtidstro, möjligheter och lust till lärande.

“Fostrargärningsmedaljen har i olika former delats ut sedan 1830. Keruben som blåser liv i vetenskapens eld, är en tydlig symbol, säger ordförande Erik Norberg. “I vår tid är klimatet en livsfråga. Johan Kuylenstierna har med stort engagemang skapat en betydelsefull plattform för kunskapen om detta. Det är en glädje för sällskapet att nu få uppmärksamma hans gärning.”

Motivering
Kungl. Patriotiska Sällskapet tilldelar klimatexperten Johan Kuylenstierna Fostrargärningsmedaljen 2020. Att klimatfrågorna är komplexa är alla överens om. Att tillsammans skapa ett hållbart samhälle är en stor uppgift. Här finns många pedagogiska och kommunikativa utmaningar. Johan Kuylenstierna är en aktör som kreativt och med stor entusiasm bidragit till detta arbete. Han har arbetat och arbetar inom en rad olika fält för att lyfta miljöfrågorna: forskning, undervisning, företagande, internationella organisationer, policyarbete, kommunikation.

“Det känns hedrande och väldigt roligt att medaljen är inom ett medaljområde som handlar om kommunikation och om att skapa förändring genom ett positivt budskap, det tycker jag är extra glädjande”, berättar Johan Kuylenstierna, mottagare av Fostrargärningsmedaljen 2020. “Jag tror att det viktigt att lyssna mycket och lära känna mottagaren innan man själv kommunicerar, man måste inse att miljöfrågan är en av många frågor som beslutsfattare, politiker och privatpersoner måste beakta. Därför försöker jag ofta knyta ihop flera frågor.”

Johan Kuylenstierna är idag adjungerad professor i geovetenskap vid Stockholms universitet och sedan starten 2017 vice ordförande i Klimatpolitiska rådet. Dessutom är han föreläsare, styrelseledamot i flera organisationer och debattör med engagemang i såväl Klimatpolitiska rådet som TV4:s Klimatkollen. “Min roll är just att på ett pedagogiskt och tillgängligt sätt förklara ‘klimatfrågan’ utifrån olika perspektiv, såväl klimatsystemet som samhällets omställning”, sammanfattar han själv.

Källa: Kungl. Patriotiska Sällskapet