Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Att inte ha träffat den rätte ger familjestress hos män och kvinnor

Årets största kärleksdag närmar sig. Alla hjärtans dag kan kännas jobbig för den som ännu inte har hittat kärleken och kanske längtar efter familj och barn. Att ännu inte ha hittat någon att bilda familj med och att först vilja hinna uppfylla sina egna drömmar, är vanliga skäl till att många väntar med att skaffa barn. Enligt en ny YouGov-undersökning* upplever nära var fjärde man (23%) stress inför att skaffa barn eftersom de ännu inte har träffat den rätta. Bland kvinnor är motsvarande siffra (22 %).

Både män och kvinnor får sitt första barn allt senare i livet. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var den genomsnittliga åldern för män att få sitt första barn 31,8 år och för kvinnor 29,6 år, 2019, vilket är förknippat med förändrade normer och andra prioriteringar. Man vill satsa på karriären, hinna jobba utomlands en period eller prioritera sig själv på annat sätt innan familjelivet kommer på tal.

Samtidigt upplever många, såväl män som kvinnor, en stress inför att skaffa barn. Enligt en ny YouGovundersökning, gjord på uppdrag av Gedeon Richter, upplever hälften av männen utan barn (49 %) en stress inför att skaffa barn och bland kvinnorna är motsvarande siffra drygt sex av tio (62 %). De vanligaste orsakerna till att männen upplever stress är; att de ännu inte har hittat en partner de vill ha barn med (23 %) sin egen ålder (22 %) och partnerns ålder (7 %). Kvinnorna upplever främst att stressen beror på; sin egen ålder (42 %), att de ännu inte hittat en partner de vill skaffa barn med (22 %) och sin partners ålder (4 %).

– ­De biologiska förutsättningarna har inte förändrats, ändå väljer allt fler att skaffa barn senare i livet. Kunskapen om fertilitet är i dag låg och det är viktigt att öka kännedomen om hur kroppen fungerar, både hos kvinnor och män, för att skapa medvetenhet om vilka möjligheter och alternativ som finns för familjeplanering, säger Carina Sone, Communications Manager på Gedeon Richter Nordics.

Möjligheten att bli gravid minskar kraftigt vid 35

Kunskapen om kvinnlig fertilitet är låg och många vet inte att möjligheten att bli gravid kraftigt minskar vid 35 års ålder, då äggens kvalitet försämras och antalet ägg minskar med stigande ålder. För kvinnor som vill öka möjligheten att bli gravid senare i livet finns det alternativ, så länge kunskap finns och planering sker tidigt. Äggfrysning är ett alternativ, då kvinnans ägg tas tillvara och fryses ner medan de fortfarande har en god kvalitet och finns i tillräckligt antal. Metoden är i dag tillgänglig för alla fertila kvinnor över 18 år.

Källa: Rippler

*Om undersökningen

Undersökningen bland män och kvinnor är genomförd i Sverige  av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21-31 januari 2021 har sammanlagt 503 intervjuer genomförts via internet med män 25-45 år. Under perioden 27 januari – 3 februari 2021 har sammanlagt 1008 intervjuer genomförts via internet med kvinnor 25-45 år.

Om Fertilitetskollen.com
Fertilitetskollen.com informerar om fertilitet, äggfrysning och vikten av familjeplanering. Bakom Fertilitetskollen, som endast är till för utbildningsändamål, står läkemedelsbolaget Gedeon Richter Nordics.

Om Gedeon Richter Nordics
Gedeon Richter arbetar för kvinnors hälsa – för att ge kvinnor ett bättre liv. I Norden erbjuder företaget läkemedel och driver forskning inom fertilitet och gynekologi. Även om Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern, i dag har över 11 000 medarbetare i fler än 100 länder är företaget i grunden samma personliga, passionerade bolag som apotekaren med samma namn grundade 1901. I Norden arbetar totalt 26 anställda.