Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Regeringen föreslår förlängt stöd till flygambulanstransporter

Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor avsätts i syfte att förlänga det tillfälliga statliga stödet till verksamheter som utför patienttransporter med ambulansflyg. Syftet med det statliga stödet är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrottet av sjukdomen covid-19. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Under pandemin har förutsättningarna för ambulansflygtransporter förändrats. Den har både inneburit att krav ställs på att transporterna ska vara anpassade för patienter som har insjuknat i covid-19 och att efterfrågan på vissa andra ambulansflygtransporter har minskat. För att fortsatt säkra att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter behöver därför sådan verksamhet tillfälligt stärkas.

Regeringen föreslår att ytterligare 12 miljoner kronor avsätts i syfte att förlänga det tillfälliga statliga stödet till verksamheter som utför patienttransporter med ambulansflyg. Det statliga stödet infördes för perioden 1 januari – 30 juni 2021, och regeringen föreslår att stödet förlängs med ytterligare en ansökningsperiod som avser perioden 1 juli – 15 augusti 2021. Stödet förlängs till den 15 augusti 2021 förutsatt att EU-kommissionen godkänner förlängningen. Ett liknande tillfälligt stöd fanns även under sommaren 2020.

Stödet kan lämnas med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Regeringen avsätter totalt 62 miljoner kronor för ändamålet.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Källa: Socialdepartementet

Bild: Ambulanshelikopter utanför Danderyds sjukhus. Foto: Holger Ellgaard