Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Möjlig koppling mellan Vaxzevria och mycket sällsynt tillstånd, men nyttan överväger risken för biverkning

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har fortsatt utredningen av covid-19-vaccinet Vaxzevrias (Astra Zeneca) möjliga koppling till mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar och ibland blödning.

EMA har fortsatt sin granskning av en säkerhetssignal om blodpropp hos personer som har vaccinerats med AstraZenecas covid-19-vaccin Vaxzevria. Slutsatsen är att blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar bör anges som en mycket sällsynt biverkning av vaccinet. De flesta inrapporterade fall rör kvinnor under 60 år, och har inträffat inom två veckor efter vaccination. Hittills har inga specifika riskfaktorer kunnat identifieras.

EMA:s bedömning är att nyttan med vaccinet fortsatt uppväger risken att drabbas av biverkningar. Vaccinet är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall.

Sjukvårdspersonal och vaccinerade bör vara medvetna om risken för denna mycket sällsynta kombination av blodpropp och låga halter av blodplättar, samt vara uppmärksamma på symptom, inom två veckor efter vaccination med Vaxzevria:

  • andfåddhet
  • bröstsmärta
  • bensvullnad
  • ihållande buksmärta
  • neurologiska symtom, inklusive svår och ihållande huvudvärk eller dimsyn
  • onormala blödningar eller små blödningar under huden utanför injektionsstället.

Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken på blodpropp och/eller låga nivåer av blodplättar, och då omedelbart söka vård, så att behandling kan sättas in.

Vaxzevria är ett av fyra vaccin som godkänts i EU för att skydda mot covid-19. EMA fortsätter att övervaka samtliga vacciners säkerhet och effektivitet. Läkemedelsverket och EMA kommunicerar ytterligare information då sådan finns tillgänglig.

Källa: Läkemedelsverket