Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nu kommer Mönstringshandboken

I mars fick strax över 16 000 kvinnor och män födda 2003 besked om att de ska kallas till mönstring. Mönstringen startar i maj och pågår fram till april 2022. Även i år kommer alla ungdomarna att få en handbok, Mönstringshandboken, som innehåller tips och information om det mesta de kan tänkas fundera på inför sin mönstring.

Plikt- och prövningsverket har ett informationsuppdrag som innebär att vi särskilt ska informera Sveriges unga om vad lagen om totalförsvarsplikt innebär samt vilka skyldigheter och rättigheter man har kopplat till lagen.

Förra året tog vi fram ”Mönstringshandboken” som skickades hem till alla ungdomar som skulle mönstra.

– Vår kommunikation är insiktsbaserad och vi anpassar den hela tiden efter ungdomarnas behov och vardag. Mönstringshandboken blev mycket uppskattad hos målgruppen, det var faktiskt så att vi fick flera frågor från ungdomar som inte skulle mönstra men som ändå ville ha boken, berättar Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket. Och även om man inte får den hemskickad så kan alla intresserade självklart läsa den på webben.

Väl förberedd inför mönstringen

Varje år utvärderas mönstringskampanjen och i utvärderingen har det framkommit att väldigt många ungdomar uppskattar och läser den broschyr som skickas ut i samband med mönstringsunderlaget. Plikt- och prövningsverket valde därför att vidareutveckla den tryckta informationen och göra den mer informativ och intressant.

– Totalförsvarspliktig blir man vid 16 års ålder, men det är få ungdomar som vet om det. Att vi troligen är den första myndigheten ungdomar kommer i kontakt med visar vikten av vårt informationsuppdrag – ett uppdrag vi tar på största allvar. Många 18-åringar har frågor om mönstringen och har kanske ingen förälder eller släkting som mönstrat och kan tala om hur det går till. Det är en skyldighet att mönstra om man blir kallad så det är viktigt att man är väl förberedd och vet vad som gäller, säger Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket. Därför är Mönstringshandboken så viktig!

Bäst lämpade får göra grundutbildningen

De som väljs ut att genomföra grundutbildning med värnplikt är de som bedöms ha bäst förutsättningar för respektive befattning. Både fysiska förutsättningar och inställning till att göra grundutbildningen påverkar bedömningen. Den första grundutbildningen med värnplikt för gruppen födda 2003 startar under sommaren 2022. Utbildningen är mellan sex och femton månader lång och genomförs på något av Försvarsmaktens förband runtom i landet.

Totalt kommer Plikt- och prövningsverket att skriva in cirka 5 500 ungdomar som ska göra sin värnplikt vid något av Försvarsmaktens förband runtom i Sverige. Kallelsen med tid och plats för mönstringen skickas ut cirka två månader innan mönstringsdagen.

Källa: Plikt- och prövningsverket
Foto: Trydells tryckeri