Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny Sifoundersökning visar: Majoritet vill ha hårdare miljökrav på skogsbruket

Drygt hälften av svenskarna (51,5 procent) vill att miljökraven vid avverkning av skog ska skärpas. Nästan lika många (46,6 procent) anser att kalhyggen bör förbjudas. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Greenpeace.

– Den hårda exploateringen av svensk skog, med fördubblad avverkning sedan 1950, hotar både klimat och den biologiska mångfalden. Vår undersökning visar att allt fler svenskar inser att det storskaliga skogsbruket med kalhyggen och virkesåkrar tillhör historien, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

En Sifoundersökning som Greenpeace låtit göra visar att 51,5 procent av svenskarna anser att miljökraven vid avverkning ska skärpas. Endast en fjärdedel av de tusen personer som deltog i undersökningen, 24,5 procent, anser inte att miljökraven bör skärpas. Deltagarna fick även på svara på vad de skulle tycka om ett förbud mot kalhyggen som avverkningsmetod. 46,6 procent svarade att det är ett bra förslag, medan 25,9 procent anser att det är ett dåligt förslag.

I sin nya skogsstrategi föreslog EU-kommissionen i fredags att kalhyggen ska undvikas och att alla gamla skogar skyddas från skogsbruk, vilket ligger i linje med vad forskare och miljöorganisationer har krävt under årtionden. Trots det har den svenska regeringen inför beslutet lobbat för att förhindra hårdare regler kring kalhyggen.

– Varje kalhygge minskar våra chanser att nå miljömålen för klimat och biologisk mångfald. Ingen kommer i framtiden begripa hur vi kunde tillåta kalhyggen. Ställer vi om skogsbruket till hyggesfritt är det inte bara bättre för klimatet, utan både människor och andra arter har större chans att leva i och av skogen, säger Carl Schlyter.

Källa: Greenpeace

Bild: Kalhygge utanför Vändåtbergets naturreservat cirka tolv mil väster om Umeå, gränsen är mycket tydlig på vissa ställen. Foto: Hansnydahl