Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Folkmord i fokus för ny utställning

Den 8 oktober invigs Vi är ju grannar – om folkmord och brott mot mänskligheten på Mångkulturellt centrum i Fittja utanför Stockholm. Utställningen samlar erfarenheter och undersöker mekanismerna som gör att folkmord och brott mot mänskligheten begås.

Inför utställningen har berättelser samlats in från personer i Sverige som bär på upplevda erfarenheter eller ärvda minnen av folkmord och brott mot mänskligheten. Bland annat har berättelser samlats in från invånare i Botkyrka kommun där Mångkulturellt centrum, MKC, är verksamma.

Med avstamp i både historien och samtiden belyser utställningen vilken betydelse olika folkmord och brott mot mänskligheten fått för migration, men även för individen och lokalsamhällen. Utställningen är en del av ett bredare kunskapsuppdrag som MKC fått av Botkyrka kommun och som även innefattar en temakonferens och flertalet programpunkter.

– Många svenskar lever med egna erfarenheter eller ärvda trauman från folkmord och brott mot mänskligheten. Genom att lyfta berättelserna visar vi hur dessa brott även påverkar samhället vi lever i idag. Förhoppningsvis kan utställningen även bidra till att öka kunskapen om varför så fasansfulla brott kan begås, berättar Leif Magnusson, verksamhetschef på MKC.

Förutom personliga berättelser får besökare lära sig mer om olika brott mot mänskligheten och vad som förenar dem. Mekanismerna bakom som leder till att brotten begås, minnespolitik och det arbete som görs för att förhindra att den här typen av brott sker igen.

– Historia ska erkännas och uppmärksammas. Just därför känns det väldigt bra att portarna nu slås upp för ”Vi är ju Grannar”. Det är många av oss Botkyrkabor som bär på minnen, berättelser och arv som måste lyftas upp i ljuset eftersom historia som inte erkänns riskerar att upprepa sig. Utställning manar oss till att prata, lyssna och förstå, säger Gabriel Melki, kommunalråd i Botkyrka kommun.

Utställningen visas till och med den 30 september 2022 på Mångkulturellt centrum i Fittja. Fri entré.

Källa och foto: Mångkulturellt centrum