Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Regeringsuppdrag till VTI – Hur får vi fler att börja cykla?

VTI får i uppdrag att ta fram mål för att fler ska cykla. Syftet med regeringsuppdraget är bland annat att främja cyklandet inom alla åldrar och socioekonomiska grupper. I uppdraget ingår även att föreslå ett system för uppföljning av de föreslagna målen.

– Jag vill att fler ska cykla. Cykling är klimatsmart, hälsosamt och ett utmärkt sätt att transportera sig. Men cykel måste bli ett alternativ för fler, inte för några få. Därför tar nu regeringen ytterligare steg för att fler ska välja cykeln, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth på regeringens hemsida.

VTI har redan idag ett annat regeringsuppdrag, att vara värd för Sveriges nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling, Cykelcentrum, och det nya uppdraget passar väl för den breda forskningsbas som finns på institutet, men förutsätter samtidigt ett brett samarbete med branschen i övrigt och det påpekar även regeringen.

–  Det är naturligtvis både spännande och hedrande att vi har fått det här uppdraget av regeringen, säger Anna Niska, föreståndare för Cykelcentrum. Det behövs specifika mål som alla aktörer kan sikta mot för att utvecklingen ska gå tillräckligt snabbt. Vi kommer att samla representanter för viktiga aktörer för att förankra arbetet, precis som regeringen föreslår.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2022.

Källa: VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Foto: Katja Kircher/VTI