Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

När någon ropar ”vargen” springer alla

Samhället idag karakteriseras till stor del av rädslor, där rädslan för pandemin och corona är en av de dominerande. Infektionen är farlig och skall tas på allvar, men hur farlig är den egentligen?

I Sverige dog 9 309 personer under 2020 med fastställd covid-19 (Dagens Medicin). Det innebär inte att dessa dog på grund av covid-19, utan bara att de var smittade av infektionen när de avled. Man får då istället titta på överdödligheten (jämförelse mot fem tidigare år). Enligt SCB uppgick då överdödligheten under 2020 till 6 202 personer och enligt Socialstyrelsen uppgick den till 7 000 personer.
Vi har med andra ord en överdödlighet under första coronaåret på 6 000-7 000 individer. Detta är självklart tragiskt då det har medfört stora lidanden för många individer, familjer och anhöriga.

Vad säger oss då dessa siffor?

För det första kan vi konstatera att det innebär att överdödligheten ligger på runt 0,06%-0,07% av befolkningen, det vill säga 99,93%-99,94% har inte avlidit av covid-19 (med eller utan smitta).
Vän av ordning säger då att vi måste titta på dödstalen i förhållande till antal smittade. Enligt FHM senaste uppdatering har 15 170 dött i Sverige av corona och vi har haft 1 212 145 fall av konstaterad smitta. Låt oss för ett ögonblick bortse från att av de registrerat avlidna har inte alla dött på grund av corona och inte heller har alla smittade registrerats, av det enkla faktum att inte alla smittade har låtit testa sig. Med dessa siffror har då 1,25% av de smittade avlidit. Men denna beräkning är som sagt för hög avseende dödsfall och för låg avseende smittade. Den verkliga siffran är lägre. Med FHM beräkning innebär att över 98,75% av de smittade klarar sig och kan leva vidare, nu med bra immunitet mot sjukdomen. Sanningen ligger högre än så, kaske väl över 99%.

Som jämförelse till vår corona-överdödlighet på 6 000- 7 000 personer under 2020 kan vi konstatera att samtidigt dör 12 000 personer årligen på grund av rökning (enligt FHM). FHM skriver till och med; ”I Sverige är rökning en av de största orsakerna till sjukdom och död”.

Självklart skall vi vara försiktiga och vidta åtgärder för att minska smittspridning av corona och förbättra skyddet mot riskgrupper. Men vi måste samtidigt hålla oss sakliga och faktabaserade när vi diskuterar corona och covid – och framförallt när vi fattar beslut om frihetsinskränkande åtgärder.

Ja, covid-19 kan vara en dödlig infektion, men riskerna är inte så stora som många tror.