Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Karin Stålhandske: Sverige lämnas oskyddat mot hackerattacker när kontanterna nedmonteras

Landets 21 Länsstyrelser larmar om bristen på kontanttjänster. I den årliga gemensamma rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2023” konstateras att det inte finns tillgång till kontanttjänster i betryggande utsträckning. Den bristande tillgången har nått en mycket kritisk nivå.
Förutom att människor ska vara inkluderade är det viktigt för Sveriges beredskap att kontanterna fungerar som betalmedel”, skriver Karin Stålhandske, vd Loomis Sverige i debattartikel.

När människor inte har tillgång till betaltjänster skapas ett utanförskap. Totalt är det över en miljon svenskar som av olika anledningar måste använda kontanter och klyftan mellan de som använder digitala betaltjänster och de som inte gör det, blir allt större. Man kan varken betala räkningar, göra inköp, resa kollektivt, gå på en offentlig toalett eller betala en parkering. Så kan vi inte ha det i ett demokratiskt samhälle.

Kontanter försvinner i snabb takt

Länsstyrelsernas rapport visar även att kontanterna är på väg att försvinna i oroande snabb takt. Sveriges Riksbank skriver i sitt remissvar på betalningsutredningens betänkande ”Staten och betalningarna”, som letts av Anna Kinberg Batra, att lagstiftning för att säkerställa kontanterna behövs omgående. Det ska alltid gå att betala livsnödvändiga varor med kontanter anser Riksbanken och vill därför att livsmedelsbutiker, apotek och drivmedelsstationer alltid ska vara skyldiga att ta emot kontanter.

Kontanter för beredskap

Kontanter är också det enda betalningsmedel som är oberoende av el- och telekommunikationer. Förutom att människor ska vara inkluderade är det alltså viktigt för Sveriges beredskap att kontanterna fungerar som betalmedel.

Många länder i Europa ser riskerna med en nedmontering av kontanter. I Holland, Österrike, Spanien och Danmark är det lag på att kontanter ska accepteras som betalmedel. EU kommissionen har nyligen föreslagit en lag om att kontanter ska accepteras i hela Eurozonen. I Sverige kan butiker i dag avtala bort möjligheten att ta emot kontanter genom att sätta en lapp på dörren med kontantfritt. Sverige är ensamt på väg i fel riktning när det gäller kontanterna.

”Vi har ett storkrig i Europa, samtidigt som hela Sverige lämnas värnlöst mot hackerattacker när kontanterna nedmonteras.”

Skarpare lagstiftning

Vi har ett storkrig i Europa samtidigt som hela Sverige lämnas värnlöst mot hackerattacker när kontanterna nedmonteras. Kontanthanteringen måste upprätthållas för att vi ska ha ett robust betaltjänstsystem i kristider. Det behövs en skarpare lagstiftning med en skyldighet för alla näringsidkare och myndigheter att ta emot kontanter. Så säkerställer vi att alla människor har tillgång till betaltjänster och att ingen lämnas utanför.

Karin Stålhandske, vd Loomis Sverige

Foto: Hloom Templates