Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sveriges mest XXXX XXXXXXXX ost

Sveriges enda ost från Boxholm, som tillverkas av Glada bonden mejeri, har förbjudits att använda sitt namn och behöver förändra etiketten på de ostar som säljs. Beslutet från Patent- och marknadsdomstolen är interimistiskt och gäller fram till slutlig bedömning om det är ost som tillverkas i Boxholm eller Östersund som får använda ortnamnet. För att tillmötesgå förbudet uppdaterar Glada bonden mejeri etiketten till XXXX XXXXXXXX ost.

Det nyligen tagna beslutet har inte mer än översiktligt tagit ställning till huvudfrågan om det är rimligt att en ost som flyttat tillverkningen till Östersund, och som samtidigt förändrats till recept, smak och konsistens, fortfarande kan använda ett varumärkesregistrerat geografiskt ortsnamn som Boxholm som namn på sin ost, och därmed blockera namnet för den ost som faktiskt tillverkas på samma traditionellt hantverksmässiga vis vid det tidigare mejeriet på orten, med Boxholmsostens genuina smaker.

”Vi respekterar självfallet Patent- och marknadsdomstolens beslut, men vi menar att det inte är rätt att förbjuda försäljningen av osten fram till huvudförhandlingen, med mindre än att man tittar på hela frågan”, säger Glada bondens ordförande Anders Birgersson. ”Därför har vi begärt provningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen.”

I avvaktan på beslut om prövningstillstånd gör Glada bonden mejeri nödvändiga förändringar på etikletten, för att kunna fortsatt tillhandahålla ost till butiker och konsumenter.

”Konsumenterna vill ha ost från Boxholm, som smakar som ost från Boxholm ska göra. I den delen har vår lansering såhär långt gått mycket bra. Det här förbudet ställer såklart till det i kommunikationen”, säger Anders Birgersson. ”Att inte få benämna osten med sitt riktiga namn är ju inte klokt, så vi gör det vi måste och kallar den fortsatt för XXXX XXXXXXX. Det kommer den heta i väntan på besked om vad Sveriges enda ost från Boxholm ska ha för namn.”

Redan sålda ostar till butik har den tidigare etiketten. XXXX XXXXXXXX ost beräknas komma ut till försäljning i butikerna inom de närmaste veckorna.

Källa: Glada bonden

Foto: Västgöten